Jeśli chodzi o rozpad pożycia małżeńskiego, często następuje on z powodu zdrady, nałogów lub problemów finansowych. Możliwe jest jednak, że małżonkowie zdecydują się na rozwód bez orzekania o winie – jest to nie tylko idealne rozwiązanie dla tych, którzy doświadczają rozpadu związku z powodu tzw. “niezgodności charakterów” ale również dla tych, którzy chcą rozstać się w nieco krótszym czasie.

Rozwód bez orzekania o winie

Jak już zostało wspomniane, taka sprawa trwa o wiele krócej niż rozstawanie się i obarczanie za to winą jednego ze współmałżonków. Dlaczego? Odpowiedź jest stosunkowo prosta – nie ma konieczności przeprowadzania wielu dowodów, podczas jednej lub dwóch rozpraw. Aby jednak Sąd nie miał obowiązku szukania osoby odpowiedzialnej za rozpad związku, konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku. W innym wypadku, nie będzie innej możliwości, jak wydanie orzeczenia, w którym Sąd ustali stronę winną rozpadu małżeństwa. Jeśli więc zależy nam na czasie lub jesteśmy w stanie porozumieć się z drugą stroną, warto zastanowić się nad tym rozwiązaniem – z pewnością uda nam się wówczas zmieścić w krótszym czasie.

Rozwód a alimenty

Ważnym aspektem, jeśli chodzi o rozstanie (niezależnie czy z orzeczeniem winy, czy też bez) są alimenty. Oczywiście, w sytuacji z dziećmi mieszkającymi z jednym z rodziców, drugi rodzic jest zobowiązany do płacenia alimentów. W przypadku świadczeń na byłego współmałżonka, możliwe jest uzyskanie ich w sytuacji, w której jednej ze stron nie starcza środków, aby opłacić podstawowe potrzeby, takie jak mieszkanie, pożywienie, lekarstwa czy rachunki. Dodatkowo, możliwe jest pobieranie ich wyłącznie przez pięć lat od chwili rozwodu lub do momentu, kiedy strona pobierająca wstąpi w nowy związek małżeński.

Brak orzeczenia o winie – kiedy jeszcze przydatny?

Kiedy jeszcze okazać się może, że warto zdecydować się na tę opcję? W sytuacji, w zarówno powód, jak i strona pozwana wiedzą, że jeśli zdecydują się na rozwód z określeniem osoby odpowiedzialnej, będzie się on ciągnął przez wiele lat. Dodatkowo, niektóre osoby mogą nie chcieć roztrząsać swoich prywatnych spraw przed Sądem lub zwyczajnie nie żywią urazy i chcą sprawnie przejść przez cały proces.

Rozwód bez orzeczenia o winie wymaga odpowiednich wniosków – warto skorzystać z wsparcia adwokata, który reprezentując Państwa dopilnuje każdego szczegółu.

Polecane wpisy