Sprawy o przyjęcie spadku w Szczecinie

Jeśli szukasz adwokata w Szczecinie, który pomoże Ci podjąć najtrafniejszą decyzję w kwestii przyjęcia bądź odrzucenia spadku, adwokat Anna Kseń służy wsparciem w zrozumieniu różnych form dziedziczenia, a także udziela porad dotyczących optymalnych strategii.
 
Spadkobierca, który podejmuje decyzję o przyjęciu spadku, zobowiązany jest do złożenia oświadczenia przed Sądem Rejonowym lub notariuszem w formie ustnej, lub pisemnej z urzędowym poświadczeniem. Proces dziedziczenia obejmuje nie tylko przeniesienie aktywów, lecz także ewentualne zobowiązania finansowe, co dodatkowo komplikuje decyzję spadkobiercy o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Pomoc adwokata może okazać się w tych aspektach nieoceniona.
 

Warto wiedzieć

Spadek to przeniesienie praw majątkowych po zmarłej osobie na jej spadkobierców. W Polsce reguluje to prawo spadkowe, określając warunki dziedziczenia, prawa spadkobierców, a także zasady przyjęcia spadku. Przyjęcie spadku może odbyć się na różne sposoby – poprzez przyjęcie proste, czyli bez ograniczenia odpowiedzialności za długi, lub z dobrodziejstwem inwentarza, czyli z ograniczeniem tejże odpowiedzialności (art. 1012 Kodeksu cywilnego). Podstawową ideą przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza jest zabezpieczenie spadkobiercy przed ponoszeniem finansowej odpowiedzialności, która przekracza wartość odziedziczonego majątku.
 
Prawo spadkowe przewiduje także wyjątkowe sytuacje i zabezpiecza prawa spadkobierców, którzy w ciągu pół roku od zostania dziedzicem nie podjęli żadnych kroków i nie złożyli stosownego oświadczenia o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku. Przyjęcie spadku po upływie 6 miesięcy odbywa się na mocy zapisów Kodeksu cywilnego (§2. art. 1015). Następuje automatyczne przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza. 
 
Istnieje również możliwość uchylenia się od skutków prawnych niezłożonego oświadczenia o odrzuceniu spadku, które musi zostać zatwierdzone przez sąd, w tym przypadku pomoc adwokata jest nieoceniona. Alternatywą dla odrzucenia spadku lub uchylenia się od skutków niezłożonego oświadczenia o odrzucenia spadku może stanowić dokonanie spisu inwentarza, w czym zawsze pomoże Państwu adwokat.

Reprezentacja

Sprawy spadkowe są często bardziej złożone, niż mogłoby się wydawać, zwłaszcza gdy brak pewności co do ewentualnych długów spadkodawcy. Wielu spadkobierców może zmagać się z trudnościami w zidentyfikowaniu pełnego zakresu majątku i zobowiązań zmarłego. To właśnie w takich sytuacjach warto skorzystać z pomocy prawnika.

Przyjęcie spadku bez wiedzy na temat ewentualnych długów może prowadzić do nieoczekiwanej odpowiedzialności finansowej. Prawnik może doradzić, jak uniknąć nieprzewidzianych konsekwencji, zwłaszcza przy wykorzystaniu formy przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
Przyjęcie spadku

Ponadto,  rozbieżności w oczekiwaniach i interesach między członkami rodziny mogą prowadzić do konfliktów podczas dziedziczenia. Prawnik może pomóc w zrozumieniu praw i roszczeń każdej strony, co ułatwi osiągnięcie porozumienia. Jeśli porozumienie jest niemożliwe i zachodzi potrzeba reprezentacji przed sądem, adwokat może działać jako pełnomocnik, chroniąc interesy klienta i dbając o zgodność z obowiązującym prawem. Jeśli szukasz pomocy prawnej adwokata w Szczecinie, kancelaria adwokat Anny Kseń ma doświadczenie w prowadzeniu spraw spadkowych.