Sprawy o testament w Szczecinie

Nasza kancelaria adwokacka, obsługująca na co dzień zainteresowanych ze Szczecina i okolic, oferuje kompleksową pomoc w sprawach związanych z prawem spadkowym, które obejmuje między innymi kwestie dziedziczenia majątku. Adwokat Anna Kseń zajmuje się doradztwem prawnym, pomagając klientom w sporządzeniu testamentu zgodnie z obowiązującym prawem spadkowym w Polsce. Kancelaria działa w oparciu o indywidualne podejście do każdej sprawy i aktualne przepisy prawne. 
 

Warto wiedzieć

Testament reguluje kwestie, takie jak dziedziczenie nieruchomości, pieniędzy, dóbr ruchomych, a także określa beneficjentów spadku. To ważne narzędzie, które pozwala uniknąć nieporozumień i sporów w rodzinie po śmierci. Istnieją różne rodzaje testamentów. Najpopularniejsze z nich to testament notarialny i własnoręczny.
 
Testament notarialny jak sama nazwa wskazuje, musi być sporządzony przy udziale notariusza. Procedura ta zapewnia pewność co do autentyczności dokumentu oraz zabezpiecza przed ewentualnymi sporami spadkowymi. Testament własnoręczny jest sporządzany osobiście przez spadkodawcę. Aby był ważny, musi być napisany własnoręcznie, datowany i podpisany. Nie może być sporządzony przy pomocy komputera ani maszyny do pisania. 
 
Moc prawna obydwu testamentów jest taka sama, jednak w przypadku testamentu napisanego odręcznie istnieje większe ryzyko podważenia jego autentyczności. Nierzadko zdarza się, że ze względu na brak znajomości przepisów prawnych przez osobę sporządzającą testament, jego zapisy nie mogą zostać zrealizowane zgodnie z intencją. Warto zabezpieczyć się przed taką sytuacją, korzystając z usług prawnika.

Reprezentacja

Kancelaria adwokacka Anny Kseń z siedzibą w Szczecinie, zajmuje się fachową pomocą prawną w sporządzaniu testamentów. Testament, będący wyrazem osobistej woli jednostki, jest dokumentem, który można sporządzić wyłącznie osobiście. W związku z tym, współpraca  z kancelarią prawną ogranicza się do profesjonalnego doradztwa i zweryfikowania poprawności zapisów i ich zgodności z obowiązującym stanem prawnym.

Adwokat Anna Kseń wspiera klientów nie tylko w sporządzaniu nowych testamentów, ale także w wycofywaniu starych dokumentów oraz dokonywaniu modyfikacji zgodnie z bieżącymi potrzebami życiowymi. Zabezpiecza w ten sposób interesy testatora przed ewentualnymi problemami prawno-spadkowymi. Jeśli potrzebujesz pomocy w sporządzeniu testamentu w Szczecinie, skontaktuj się z naszą kancelarią i umów się na spotkanie.

Testament Szczecin

Nieważność testamentu

Ważność rozrządzenia na wypadek śmierci, tj. testamentu zależy nie tylko od zachowania formy tego oświadczenia woli, ale też czy spadkodawca w chwili jego sporządzania był do tego zdolny, tj. czy miał pełną zdolność do czynności prawnych, czy był wówczas świadomy, czy mógł dokonać czynności swobodnie, nie będąc przez nikogo zmuszanym, ponadto nie działał pod wpływem błędu lub groźby, (art. 944 kc, art. 945 kc).

Po śmierci spadkodawcy z chwilą otwarcia spadku należy „zatwierdzić” testament, co można uczynić po spełnieniu kilku wymogów u notariusza w formie poświadczenia aktu dziedziczenia lub na drodze sądowej w postępowaniu o zatwierdzenie testamentu. Istnienie jakichkolwiek wątpliwości co do ważności testamentu pociąga za sobą możliwość jego podważenia, tj. wykazania, że nie wszystkie warunki zostały spełnione w momencie testowania.

Na marginesie należy stwierdzić, że dziedziczenie ustawowe nie wyklucza „odsunięcia”
spadkobiercy od dziedziczenia w przypadku uznania go za niegodnego, (art. 928 kc).

Reprezentacja w przypadku nieważności testamentu

Samodzielne prowadzenie postępowania, zarówno wykazując nieważność testamentu, jak i jego ważności, jest trudne. Postępowanie wymaga zebrania obszernego materiału dowodowego, począwszy od zeznań świadków, dokumentacji medycznej, nagrań i innych środków dowodowych, skończywszy na opiniach biegłych lekarzy. Należy podkreślić, że doświadczony pełnomocnik potrafi odpowiednio przesłuchać świadków, ponadto wie których biegłych warto powołać w pierwszej kolejności, a których przed zakończeniem postępowania. Pełnomocnikiem w sprawach dotyczących ważności testamentu może być wykwalifikowany adwokat lub radca prawny specjalizujący się w prawie spadkowym. 

Wniosek nasuwa się sam, konsultacje z prawnikiem są zalecane przy wszelkich sprawach związanych z podziałem majątku. W Szczecinie adwokat Anna Kseń dopilnuje, aby wszelkie aspekty postępowania związane z ważnością testamentu były skrupulatnie rozpatrywane.