W sytuacji związanej z rozpadem małżeństwa i rozwodem podziałowi podlega cały majątek oraz wspólne dobra byłych małżonków. W przypadku opieki nad dzieckiem, konieczne jest jednak osobne postanowienie sądu, a w zasadzie dwa – o władzy rodzicielskiej oraz o prawie do utrzymywania kontaktów.

Opieka nad dzieckiem w razie rozwodu

W pierwszej kolejności sąd bierze pod uwagę pisemne porozumienie współmałżonków. Jeśli zgodnie podzielą się oni władzą rodzicielską, wspólnie ustalając konkretne rozwiązania z korzyścią dla swoich podopiecznych, sąd może przyjąć je bez jakichkolwiek zmian. Natomiast w sytuacji, w której rodzice nie mogą dojść do porozumienia, sąd ustala warunki opieki w oparciu o sytuację obojga rodziców oraz inne zaistniałe okoliczności. Postanowienie sądu stanowi podstawę do ustalenia i regulowania kontaktów między rodzicami a dziećmi. Sąd może również ograniczyć władzę rodzicielską, pozbawić jej jednego lub obu rodziców, bądź dokonać jej tymczasowego zawieszenia.

Co decyduje o wyroku podczas rozwodu?

Warto mieć na uwadze, że decyzja nieczęsto jest umotywowana bezpośrednimi preferencjami córki lub syna. Deklaracja słowna nie wpływa na treść postanowienia. Znaczenie ma natomiast badanie przeprowadzone pod okiem biegłych, które (w zależności od wieku dziecka) składa się z m.in. zabawy, rozmowy czy prostych testów i zadań pisemnych.

Postanowienie o opiece nad dzieckiem w momencie, gdy oboje rodziców zachowuje pełnię praw rodzicielskich, obejmuje ustalenie stałego miejsca zamieszkania małoletnich, jak i określenie sprawiedliwego podziału, jeśli chodzi o możliwości kontaktu. W tej sytuacji oboje rodziców musi zatem wyrazić zgodę na wyjazd za granicę, zaakceptować wybór szkoły czy też zezwolić na konkretne zajęcia pozaszkolne.

Nasza kancelaria oferuje niezbędne wsparcie w zakresie spraw rozwodowych oraz ich następstw. Zachęcamy do kontaktu w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości.

Polecane wpisy