Sprawy o uprowadzenie rodzicielskie w Szczecinie

Nasza kancelaria prowadzona przez adwokat Annę Kseń gotowa jest nieść pomoc prawną klientom, którzy znaleźli się w tej trudnej sytuacji życiowej i dotknęło ich uprowadzenie dziecka. Uprowadzenie rodzicielskie to poważne przestępstwo i bolesny problem, który spotyka wiele rodzin. W myśl orzecznictwa prawnego, dopuścić się go może tylko osoba, której ograniczono lub zawieszono władzę rodzicielską, albo która została całkowicie pozbawiona tej władzy. Istotne jest tutaj szybkie podjęcie kroków prawnych przez drugiego rodzica lub pełnoprawnego opiekuna prawnego. Anna Kseń, jako adwokat rodzinny ze Szczecina, dopilnuje wszelkich procedur prowadzących do szybkiego powrotu małoletniego pod opiekę opiekuna stałego.
 

Warto wiedzieć — Co to jest uprowadzenie rodzicielskie?

 
Kwestie związane z uprowadzeniem rodzicielskim reguluje art. 211 k.k. Zgodnie z jego zapisami, uprowadzenie rodzicielskie jest to bezprawne zabranie dziecka poniżej 15 roku życia lub osoby nieporadnej z uwagi na stan fizyczny lub psychiczny, z dotychczasowego miejsca pobytu, wbrew woli stałego opiekuna. Najłatwiej wyjaśnić to na przykładzie. 
 
W myśl prawa, uprowadzeniem rodzicielskim będzie np. zabranie dziecka przebywającego na stałe z matką, przez ojca i uniemożliwienie mu powrotu w określonym terminie. Dziecko nie musi wyrażać sprzeciwu, ponieważ decydująca jest tutaj wola matki, będącej stałym opiekunem małoletniego. Za czyn ten grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

Reprezentacja

Adwokat Anna Kseń doskonale orientuje się w prawie rodzinnym, co pozwala na podejmowanie kroków zabezpieczających interesy klienta i dziecka.

Oprócz reprezentacji przed sądem, stara się uzyskać korzystne rozstrzygnięcie sprawy i zrozumieć pełen kontekst okoliczności porwania rodzicielskiego.

Uprowadzenie rodzicielskie

Zdarza się bowiem tak, że porywający rodzic działa w trosce o dobro dziecka i argumentuje swój czyn stanem wyższej konieczności. Choć motywacje porywającego rodzica nie mają wpływu na to, czy doszło do przestępstwa, to mogą wpłynąć na ocenę szkodliwości czynu przez Sąd. Kancelaria adwokacka w Szczecinie, zapewnia profesjonalną reprezentację w sprawach uprowadzenia rodzicielskiego, kierując się etyką prawniczą i skrupulatnością w działaniu.