Adwokat rozwodowy w Szczecinie

Niewątpliwie rozwód jest jednym z trudniejszych momentów w życiu. Decyzja o zakończeniu małżeństwa jest związana z uporządkowaniem kwestii rodzinnych i majątkowych, a tym samym określeniem praw i obowiązków nie tylko byłych małżonków, ale również ich dzieci. Nasza kancelaria to miejsce, gdzie Klienci otrzymają profesjonalne wsparcie w przeprowadzeniu sprawy rozwodowej w Szczecinie i całej Polsce.

Warto wiedzieć

W pierwszej kolejności Sąd obowiązany jest ustalić, czy rozwiązanie małżeństwa jest w ogóle możliwe. Na podstawie art. 56 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego może nastąpić oddalenie pozwu w sytuacji gdy np. rozkład pożycia nie jest trwały i zupełny, rozwodu żąda strona wyłącznie winna rozkładowi małżeństwa przy założeniu, że strona niewinna nie wyraża zgody na rozwód, a odmowa zgody nie jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego lub gdy orzeczenie byłoby sprzeczne z dobrem małoletnich dzieci.

Po ustaleniu, że zostały spełnione przesłanki do orzeczenia rozwodu, Sąd wydaje wyrok na podstawie art. 57 krio orzekając o tym, który z małżonków jest winny rozpadowi małżeństwa, przy czym może odstąpić od orzekania o winie na zgodne żądanie stron.

Wyrok rozwodowy reguluje kwestie związane z małoletnimi dziećmi. Rozstrzygnięciu podlega, przy którym z rodziców pozostaną małoletnie dzieci, władza rodzicielska, wysokość alimentów na utrzymanie dzieci oraz ewentualne kontakty z dziećmi, o których ustalenie może wnosić rodzic, przy którym nie będą one stale zamieszkiwać, (art. 58 krio). W zależności od okoliczności konkretnej sprawy, wysokość alimentów i kontakty
z dziećmi mogą być główną przyczyną konfliktu między stronami.

Należy zaznaczyć, że w szczególnych sytuacjach jest możliwe również orzeczenie obowiązku alimentacyjnego między małżonkami, (art. 60 krio). W przypadku zajmowanego wspólnie mieszkania jest możliwość wniesienia o rozstrzygnięcie w zakresie korzystania z niego przez rozwiedzionych małżonków, zaś po rozwodzie jest możliwość powrotu do poprzedniego nazwiska, (art. 58 i 59 krio).

Anna Kseń to doświadczony adwokat rozwodowy ze Szczecina, specjalizuje się w prawie rodzinnym i jest gotowa przeprowadzić Klientów przez każdy etap trudnej drogi rozwodowej. 

Rozwód z orzekaniem o winie i bez orzekania o winie

Rozwód z orzekaniem o winie to specyficzna procedura rozwodowa, w której sąd rozpatruje sprawę małżeństwa z uwzględnieniem okoliczności, które doprowadziły do decyzji o rozstaniu. W przeciwieństwie do standardowego rozwodu bez orzekania o winie, gdzie decyzje dotyczące rozstania są podejmowane bez analizy winy żadnej ze stron, w tym przypadku sąd ocenia, czy jedna z osób pary małżeńskiej ponosi szczególną odpowiedzialność za zerwanie związku.

Podczas rozwodu z orzekaniem o winie, strony przedstawiają dowody, które mogą obejmować takie czynniki jak zdrada małżeńska, przemoc domowa, uzależnienia czy zaniedbanie obowiązków małżeńskich. Adwokat rozwodowy może pomóc w przygotowaniu dowodów obciążających partnera. Sąd analizuje te dowody, aby określić, która ze stron ponosi większą winę za załamanie małżeństwa. 

W konsekwencji, orzekanie o winie może wpływać na podział majątku, alimenty, a także inne kwestie związane z rozwodem. W sytuacji, gdy rozwód z orzekaniem o winie jest nieunikniony, konieczne jest skonsultowanie się z doświadczonym prawnikiem specjalizującym się w prawie rodzinnym, aby zrozumieć konsekwencje tej formy rozstania i przygotować się do procesu sądowego.

Pozew o rozwód w Szczecinie

Reprezentacja

Postępowanie rozwodowe bywa bolesne, dotyka najintymniejszych spraw, nierzadko związane jest z koniecznością dowiedzenia przed Sądem winy małżonka w rozkładzie pożycia, ze sporem o wysokość alimentów i wreszcie brakiem porozumienia w przedmiocie kontaktów z dziećmi.

Odpowiednia reprezentacja prawna umożliwia przejście przez ten proces przy zachowaniu Państwa możliwie największego komfortu i spokoju. Pełnomocnik ustali, na czym Państwu najbardziej zależy wypracowując porozumienie tam, gdzie jest to możliwe i podejmując wszelkie niezbędne kroki prawne będzie walczyć o osiągnięcie celu tam, gdzie kompromis byłby niesatysfakcjonujący.

W postępowaniu rozwodowym profesjonalny pełnomocnik stanowi prawdziwą ostoję, na której warto się oprzeć. Adwokat Anna Kseń prowadząca Kancelarię Adwokacką w Szczecinie podejmuje się prowadzenia spraw o rozwód na terenie całego kraju.

Czym konkretnie zajmuje się adwokat rozwodowy?

Klienci szukający osobistego wsparcia prawnego podczas rozwodu w Szczecinie lub konsultacji w formie zdalnej, mogą liczyć na pomoc adwokata rozwodowego, w którego kompetencjach leży m.in.:

  • Sporządzenie pozwu rozwodowego i reprezentacja przed sądem w sprawach rozwodowych.
  • Negocjowanie w sprawach alimentacyjnych, majątkowych, dotyczących opieki nad dzieckiem.
  • Doradztwo w sprawach związanych z podziałem nieruchomości, rachunków bankowych, inwestycji i innych aktywów.
  • Doradztwo w sprawach związanych z zawieraniem umów przedmałżeńskich.
  • Pomoc w opracowaniu i zrozumieniu warunków umowy mającej na celu uregulowanie kwestii majątkowych i innych przed zawarciem małżeństwa.
  • Wspieranie klientów przez prawnika rozwodowego w negocjacjach, aby osiągnąć porozumienie poza sądem.

Adwokat rozwodowy pełni rolę nie tylko prawnika reprezentującego Klienta przed sądem, ale także doradcy, mediatora i sojusznika w trudnych chwilach. Jego zadaniem jest zapewnienie Klientowi skutecznej pomocy prawnej i ochrony jego interesów w kontekście spraw rodzinnych.