Niewątpliwie rozwód jest jednym z trudniejszych momentów w życiu. Decyzja
o zakończeniu małżeństwa jest związana z uporządkowaniem kwestii rodzinnych
i majątkowych, a tym samym określeniem praw i obowiązków nie tylko byłych małżonków, ale również ich dzieci.

Warto wiedzieć

W pierwszej kolejności Sąd obowiązany jest ustalić czy rozwiązanie małżeństwa jest
w ogóle możliwe. Na podstawie art. 56 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego może nastąpić oddalenie pozwu w sytuacji gdy np. rozkład pożycia nie jest trwały i zupełny, rozwodu żąda strona wyłącznie winna rozkładowi małżeństwa przy założeniu, że strona niewinna nie wyraża zgody na rozwód, a odmowa zgody nie jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego lub gdy orzeczenie byłoby sprzeczne z dobrem małoletnich dzieci.

Po ustaleniu, że zostały spełnione przesłanki do orzeczenia rozwodu Sąd wydaje wyrok na podstawie art. 57 krio orzekając o tym, który z małżonków jest winny rozpadowi małżeństwa przy czym może odstąpić od orzekania o winie na zgodne żądanie stron.

Wyrok rozwodowy reguluje kwestie związane z małoletnimi dziećmi. Rozstrzygnięciu podlega przy którym z rodziców pozostaną małoletnie dzieci, władza rodzicielska, wysokość alimentów na utrzymanie dzieci oraz ewentualne kontakty z dziećmi, o których ustalenie może wnosić rodzic, przy którym nie będą one stale zamieszkiwać, (art. 58 krio). W zależności od okoliczności konkretnej sprawy, wysokość alimentów i kontakty
z dziećmi mogą być główną przyczyną konfliktu między stronami.

Należy zaznaczyć, że w szczególnych sytuacjach jest możliwe również orzeczenie obowiązku alimentacyjnego między małżonkami, (art. 60 krio).

W przypadku zajmowanego wspólnie mieszkania jest możliwość wniesienia
o rozstrzygnięcie w zakresie korzystania z niego przez rozwiedzionych małżonków, zaś po rozwodzie jest możliwość powrotu do poprzedniego nazwiska, (art. 58 i 59 krio).

Reprezentacja

Postępowanie rozwodowe bywa bolesne, dotyka najintymniejszych spraw, nierzadko związane jest z koniecznością dowiedzenia przed Sądem winy małżonka w rozkładzie pożycia, ze sporem o wysokość alimentów i wreszcie brakiem porozumienia
w przedmiocie kontaktów z dziećmi.

Odpowiednia reprezentacja prawna umożliwia przejście przez ten proces przy zachowaniu Państwa możliwie największego komfortu i spokoju. Profesjonalny pełnomocnik ustali na czym Państwu najbardziej zależy wypracowując porozumienie tam gdzie jest to możliwe i podejmując wszelkie niezbędne kroki prawne będzie walczyć
o osiągnięcie celu tam gdzie kompromis byłby niesatysfakcjonujący.

W postępowaniu rozwodowym profesjonalny pełnomocnik stanowi prawdziwą ostoję na której warto się oprzeć.

Adwokat Anna Kseń prowadząca Kancelarię Adwokacką w Szczecinie podejmuje się prowadzenia spraw o rozwód na terenie całego kraju.