Sprawy o alimenty w Szczecinie

Kancelaria adwokacka, prowadzona przez adwokat Annę Kseń, kieruje swoją ofertę do klientów, którym zależy na profesjonalnej i skutecznej pomocy w kwestiach związanych z prawem rodzinnym w Szczecinie, między innymi z obowiązkiem alimentacyjnym. Alimenty to świadczenia finansowe, które jedna osoba jest zobowiązana płacić drugiej, w celu zaspokojenia jej potrzeb życiowych, szczególnie w kontekście utrzymania oraz wsparcia materialnego.
 
Najczęściej mówimy o alimentach w kontekście obowiązku rodziców wobec swoich dzieci, jednak mogą one również dotyczyć innych sytuacji, takich jak obowiązek małżonków względem siebie, czy wsparcie dla innych osób, które są zależne od finansowej pomocy. Ostateczna decyzja dotycząca wysokości alimentów jest podejmowana przez Sąd, zwłaszcza gdy strony nie są w stanie osiągnąć porozumienia w tej sprawie. Nasza kancelaria adwokacka w Szczecinie pomoże Ci wyegzekwować alimenty w uczciwej kwocie. 
 

Warto wiedzieć

 
Rozwód czy separacja rodziców to procesy, które mogą znacząco wpłynąć na życie dzieci. Szczególnie wtedy, gdy jedno z rodziców nie angażuje się w wychowanie, ani nie wspomaga finansowo swojego potomstwa, pojawia się konieczność rozważenia wystąpienia o alimenty. Zgodnie z przepisami prawa, obowiązek alimentacyjny istnieje nawet w sytuacji, gdy strony nigdy nie były w związku formalnym, czyli nie zawarły małżeństwa ani nie funkcjonowały w ramach zarejestrowanego związku partnerskiego. W praktyce oznacza to, że ojciec lub matka dziecka, nawet jeśli nie byli małżeństwem, mogą być zobowiązani do płacenia alimentów na rzecz dziecka. Decydującym elementem może być uznanie ojcostwa przed kierownictwem USC lub ustalenie ojcostwa przed sądem.

Sąd, przyznając alimenty, bierze pod uwagę szereg czynników, mających na celu ustalenie sprawiedliwej i adekwatnej kwoty wsparcia finansowego. Wysokość alimentów, co do zasady jest determinowana przez uzasadnione potrzeby osoby uprawnionej oraz przez finansowe i majątkowe możliwości osoby zobowiązanej (art. 135 krio). 

Sąd analizuje dochody rodzica, a także bierze pod uwagę koszty związane z edukacją, opieką zdrowotną, utrzymaniem, a także specjalnymi potrzebami, jeśli takie istnieją. Adwokat specjalizujący się w alimentach, może udzielić pomocy opiekunom ustawowym, którzy starają się uzyskać odpowiednią kwotę świadczenia dla dziecka.

Sprawy o alimenty

Reprezentacja prawnika rodzinnego

Jeśli jako opiekun ustawowy, chcesz wystąpić w imieniu swojego dziecka o alimenty w Szczecinie, skontaktuj się z adwokat Anną Kseń, specjalizującą się w prawie rodzinnym. Adwokat specjalizujący się w sprawach o alimenty może pomóc nie tylko w kwestiach związanych z dochodzeniem i przyznaniem alimentów. Pomaga klientowi w zebraniu niezbędnej dokumentacji dowodowej, a następnie sporządza precyzyjne pisma procesowe, takie jak wnioski, pozwy czy odpowiedzi na pisma przeciwnika. 

W trakcie postępowania sądowego, prawnik od alimentów pełni rolę reprezentanta swojego klienta, starając się skutecznie bronić jego praw przed sądem. Korzystając ze swojej wiedzy i doświadczenia, może pomóc w przypadkach, gdy zachodzą zmiany w okolicznościach życiowych, które wpływają na obowiązek alimentacyjny, takie jak utrata pracy czy zmiana dochodów. Adwokat może również podjąć działania prawne w celu dochodzenia zaległych świadczeń.

Jak wygląda współpraca z kancelarią Anna Kseń ze Szczecina?

Oczywiście każdy przypadek jest inny. Wymaga to indywidualnego podejścia. Dokładnie zapoznam się z Twoją sytuacją oraz zweryfikuje podstawy do ubiegania się o alimenty. Na każdym etapie przewodu sądowego oferujemy kompleksowe i merytoryczne wsparcie. Po analizie Twojego przypadku wskażemy różne możliwości rozwiązania sprawy, w tym sposoby alternatywne.

Jeżeli przygotowano już dokumenty, to dokładnie sprawdzimy ich treść oraz wskażemy ewentualne błędy. Pomożemy w ich skorygowaniu, aby przyspieszyć proces sądowy i zwiększyć szansę klienta na uzyskanie satysfakcjonującego wyroku. Moim zadaniem jest kompleksowe wyjaśnienie Ci przepisów prawa rodzinnego, na podstawie których możesz ubiegać się o świadczenia alimentacyjne. Pomożemy Ci w przygotowaniu kompletu dokumentacji oraz w pozyskaniu dowodów, które będą świadczyły na Twoją korzyść. Skontaktuj się z moją kancelarią, a ja, jako adwokat rodzinny w Szczecinie, poprowadzę Cię przez cały proces na bazie posiadanego doświadczenia i wiedzy.