W świetle prawa, każdy obywatel, który posiada lub kiedykolwiek posiadał obywatelstwo polskie, może ubiegać się o wydanie stosownego dokumentu będącego urzędowym potwierdzeniem takiego stanu rzeczy. Poniżej czeka na Ciebie kompleksowa pigułka informacji na temat procesu pozyskania takiego dokumentu — od momentu przygotowania i złożenia wniosku, aż po ewentualne odwołanie.

Potwierdzenie obywatelstwa — wniosek

Gdzie złożyć wniosek o potwierdzenie obywatelstwa? Stosownym organem jest tutaj wojewoda właściwy dla Twojego miejsca zamieszkania (lub ostatniego miejsca zamieszkania w Polsce, jeśli obecnie przebywasz poza jej granicami). Jeśli mieszkasz za granicą, masz również możliwość załatwienia sprawy za pośrednictwem polskiego konsulatu.

Sam wniosek obejmuje przede wszystkim dane osobowe Twoje, Twoich rodziców oraz dziadków. Istotną częścią wniosku o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa jest wskazanie wszelkich okoliczności oraz informacji, które pomogą w ustaleniu stanu prawnego. Informacje te dotyczą między innymi życiorysów Twoich bliskich, z uwzględnieniem dawnych miejsc zamieszkania, związków małżeńskich, służby wojskowej, okoliczności wyjazdu oraz innych potencjalnych powiązań z naszym krajem. Pamiętaj również o tym, aby do wniosku dołączyć wszelkie dokumenty, które potwierdzą zawarte w nim informacje.

Opłata za uzyskanie potwierdzenia obywatelstwa wynosi 58 PLN. W przypadku negatywnej decyzji lub umorzenia postępowania możesz natomiast ubiegać się o zwrot opłaty. Czas oczekiwania na decyzję to natomiast do jednego miesiąca. Może on jednak ulec wydłużeniu ze względu na wyjątkowy poziom skomplikowania sprawy, niedopełnienie formalności przez wnioskodawcę oraz przyczyny niezależne.

Odwołanie od decyzji

W ciągu 14 dni od otrzymania decyzji możesz również złożyć odwołanie. Organem docelowym w tym przypadku jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji — odwołanie składa się natomiast za pośrednictwem wojewody, który wydał pierwotną decyzję.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami, by uzyskać dodatkowe informacje.

Polecane wpisy