Sprawy o odrzucenie spadku w Szczecinie

Odrzucenie spadku, bądź jego przyjęcie może stanowić poważny dylemat, a kancelaria adwokacka w Szczecinie, prowadzona przez adwokat Annę Kseń, może pomóc w podjęciu racjonalnej decyzji. Jeśli zadłużenie zmarłego jest bardzo wysokie, a także znacząco przewyższa wartość aktywów, spadkobierca ma 6 miesięcy od momentu dowiedzenia się o byciu spadkobiercą, na złożenie stosownego oświadczenia i zrzeczenie się spadku.
 
Dokument ten należy złożyć przed sądem lub notariuszem, osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika. Adwokat Anna Kseń specjalizuje się w reprezentowaniu klientów w sprawach spadkowych, także jeśli chodzi o przypadki małoletnich spadkobierców.
 

Warto wiedzieć

Odrzucenie spadku to poważna decyzja, która może być uzasadniona różnymi sytuacjami. Gdy spadek niesie ze sobą znaczne długi i zobowiązania, zrzeczenie się go może być rozsądną decyzją. Unika się w ten sposób dziedziczenia odpowiedzialności za długi zmarłego. Analogicznie, jeśli spadek składa się głównie z nieruchomości obciążonych hipoteką, a utrzymanie tych aktywów wiązałoby się z trudnościami finansowymi, odrzucenie spadku może być konieczne dla ochrony swojego majątku.
 
Odrzucając spadek, należy mieć na uwadze, że długi zaciągnięte przez zmarłego nie znikają. W myśl art. 1020 Kodeksu cywilnego, kiedy zdecydujemy się na zrzeczenie spadku, prawnie traktowani jesteśmy jakbyśmy zmarli przed spadkodawcą. Oznacza to, że dług dziedziczy nasze potomstwo. W przypadku dorosłych dzieci, sytuacja jest stosunkowo klarowna, ponieważ mają one możliwość samodzielnego odrzucenia dziedziczenia. W przypadku nieletnich, dorośli muszą dopilnować uregulowania tych kwestii i podjąć decyzję o odrzuceniu spadku za dzieci. Odrzucanie spadku w imieniu dziecka niekiedy musi rozpocząć się od złożenia stosownego wniosku w Sądzie rodzinnym, tj. kiedy rodzice nie mają zgodnego stanowiska w przedmiocie odrzucenia spadku.

Reprezentacja

Warto zdawać sobie sprawę z odpowiedzialności, jaką niesie za sobą przyjęcie bądź odrzucenie spadku i w razie wątpliwości skonsultować się z prawnikiem. Anna Kseń, Adwokat ze Szczecina udziela klientom, którzy chcą uregulować swoją sytuację materialną po śmierci bliskiej osoby, kompleksowych porad, opartych na szerokiej wiedzy prawnej.
 
Trzeba pamiętać, że brak złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku, jest równoznaczny z jego przyjęciem z dobrodziejstwem inwentarza. W przypadku, gdy odrzucenie spadku wiąże się z koniecznością reprezentacji przed sądem, adwokat Anna Kseń będzie działać jako pełnomocnik klienta, reprezentując go w procesie sądowym związanym z odrzuceniem spadku.

Tyczy się to również spraw o odrzucenie spadku w imieniu małoletniego.
Odrzucenie spadku