Adwokat Anna Kseń – Kancelaria Adwokacka w Szczecinie

ADWOKAT ANNA KSEŃ

Jestem prawnikiem z ukończoną aplikacją adwokacką pod Patronatem Pana Mecenasa Wacława Huryna, od 2010 r. jestem członkiem Szczecińskiej Izby Adwokackiej.

Obecnie od kilku lat prowadzę Kancelarię Adwokacką w Szczecinie świadcząc pomoc prawną zarówno Klientom z wyboru, jak i Klientom z urzędu.

Zajmuję się kompleksową obsługą osób fizycznych i podmiotów gospodarczych współpracując z kancelariami notarialnymi, komorniczymi, a także innymi podmiotami w zależności od okoliczności konkretnej sprawy. Prowadzę sprawy na terenie całego kraju.

Każdą powierzoną sprawę rozpatruję indywidualnie dopasowując rozwiązania w zależności od jej konkretnych okoliczności.

OBSZARY MOJEJ SPECJALIZACJI

Pomoc w zakresie prawa cywilnego

Prawo cywilne swoim zakresem obejmuje ogromną ilość spraw, które dotykają każdej osoby w codziennym funkcjonowaniu.

Podejmuję się reprezentacji w sprawach cywilnych w tym w sprawach o zapłatę, (umowy nazwane i nienazwane, odszkodowania i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę – także z tytułu błędu medycznego), windykacji należności, wszystkich spraw tzw. osobowych, (o ubezwłasnowolnienie, uznanie za zmarłego, etc., upadłości konsumenckiej), sprawach z zakresu nieruchomości, własności i innych praw rzeczowych, sprawach spadkowych.

Prowadzona przeze mnie Kancelaria Adwokacka w Szczecinie udziela porad prawnych w zakresie prawa cywilnego oraz podejmuje się wszystkich niezbędnych czynności związanych ze sprawą, począwszy od negocjacji, pomocy w kompletowaniu dokumentów, po wystąpienie z pozwem/wnioskiem, zainicjowanie postępowania egzekucyjnego i czynności przedsięwziętych w tym postępowaniu. Jednocześnie reprezentuję Klientów w postępowaniu o upadłość konsumencką oraz w sprawach z zakresu tzw. antywindykacji, kiedy osoba zadłużona może rozpocząć życie bez długów lub uniknąć ich egzekucji. Jako adwokat świadczę kompleksową pomoc w sprawach cywilnych, każda wykonana czynność przybliża Państwa do pomyślnego zakończenia sprawy.

Pomoc w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego

Reprezentuję Klientów w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, tj. rozwód i separacja, rozdzielność majątkowa, podział majątku wspólnego, władza rodzicielska, kontakty z dziećmi i ich wykonywanie, (czyli tzw. egzekucja kontaktów), alimenty, ustalenie pochodzenia dziecka, wydanie rozstrzygnięcia w sprawach dziecka, przysposobienie, odebranie dziecka podlegającego władzy rodzicielskiej lub opieki, o opiekę i kuratelę, a także roszczenia związane z wyżej wymienionymi sprawami.

Prowadzona przeze mnie Kancelaria Adwokacka udziela porad prawnych z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, nadto podejmuje wszystkie niezbędne czynności związane ze sprawą na etapie negocjacji, przygotowania np. do badań w OZSS w Szczecinie, pomoc w zebraniu niezbędnych dowodów, kompleksowe przeprowadzenie Państwa przez postępowanie związane z rodzicielstwem, rozwodem czy podziałem majątku. W opisanych sprawach zajmuję się egzekucją kontaktów z dziećmi, a także wszczęciem postępowania egzekucyjnego wraz z jego zakończeniem np. w sprawach alimentacyjnych. Sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego są mi szczególnie bliskie i jako adwokat działam z najwyższą rzetelnością, aby Państwa życiowe sprawy zostały rozwiązane najszybciej jak to tylko możliwe.

Pomoc w zakresie prawa karnego

W sprawach karnych podejmuję się w szczególności reprezentacji osób pokrzywdzonych przestępstwem, obrony w sprawach wykroczeń i wybranych karnych, tj. w sprawach z oskarżenia prywatnego, (zniesławienie, znieważenie, naruszenie nietykalności cielesnej), bezpieczeństwa w komunikacji, przestępstw godzących w wolność. Jednocześnie udzielam pomocy prawnej w zakresie reprezentacji w postępowaniu wykonawczym tj. odroczenie wykonanie kary, udzielenie przerwy w odbywaniu kary, uzyskanie warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia kary pozbawienia wolności, postępowanie o uzyskanie zezwolenia na dozór elektroniczny.

Jako adwokat prowadzący własną Kancelarię głęboko wierzę w sprawiedliwość i słuszność dochodzenia swoich praw przez osoby pokrzywdzone przestępstwem, z tego względu podejmuję się reprezentacji Klientów w Szczecinie i na terenie kraju w tym zakresie. Ponadto w myśl obrony człowieka – a nie akceptacji jego czynu, (parafraza cytatu Pana Mecenasa Tadeusza De Virion), podejmuję się obrony w sprawach o wykroczenia i w wybranych sprawach karnych. Jednocześnie szczególnie bliskie jest mi postępowanie karne wykonawcze, w którym niemal natychmiastowo widoczne są efekty podejmowanych przeze mnie działań.

Pomoc w zakresie prawa administracyjnego

W sprawach z zakresu prawa administracyjnego w zależności od przedmiotu postępowania, reprezentuję Klientów poprzez sporządzanie wniosków i pism do organów administracji świadcząc pomoc w uzyskiwaniu decyzji administracyjnych i wnoszenia odwołań od wydanych decyzji.

W opisanych sprawach moja Kancelaria Adwokacka podejmuje głównie czynności związane wnoszeniem pisemnych wniosków i poradnictwem prawnym, co wynika ze specyfiki spraw administracyjnych. Reprezentuję również Klientów przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Szczecinie i w pozostałych sądach administracyjnych, a także urzędach.

Uprzejmie zachęcam do zapoznania się z informacjami dotyczącymi poszczególnych dziedzin prawa, które znajdą Państwo w zakładce: zakres spraw.

Adwokat Anna Kseń