Zmiana stanu cywilnego związana jest z koniecznością podjęcia licznych decyzji – w tym na gruncie finansowym. W tej kwestii można często spotkać się z dwoma pojęciami, a mianowicie: intercyza i rozdzielność majątkowa po ślubie. Istotne jest, aby wiedzieć, czego dokładnie dotyczą. Wówczas będzie można podjąć ważną decyzję dotyczącą uregulowania sytuacji prawnej po zawarciu związku małżeńskiego.

Co trzeba wiedzieć o intercyzie i rozdzielności majątkowej?

W pierwszej kolejności należy wskazać definicje tych dwóch pojęć, z którymi można spotkać się podczas przygotowań do zawarcia związku małżeńskiego. Intercyza po ślubie to umowa zawierana w celu uregulowania relacji majątkowych. Co ważne, nie jest to to samo, co rozdzielność, choć w zależności od zawartych zapisów, może wprowadzać taki stan rzeczy, a także doprowadzić do rozszerzenia lub ograniczenia wspólności ustawowej. Ten rodzaj umowy można zawrzeć przed lub po ślubie wyłącznie w formie aktu notarialnego. Ponadto można ją zmienić lub rozwiązać. Jeśli intercyza małżeńska zostanie rozwiązana pomiędzy małżonkami, dojdzie wówczas do powstania wspólności ustawowej.

Jeśli strony zdecydują się po ślubie na rozdzielność majątkową, odpowiedzialność za zobowiązania finansowe obejmuje nie tylko majątek odrębny, ale też wspólny – należący do małżonków. Taki stan oznacza przede wszystkim brak wspólnej odpowiedzialności finansowej.

Dokumenty podpisywane przed lub po ślubie

Podsumowując przedstawione informacje, można stwierdzić, że intercyza małżeńska wprowadza w czyn rozdzielność majątkową. Tego rodzaju dokumenty mają na celu zabezpieczenie się na przyszłość. Mogą okazać się przydatne na przykład w przypadku pogorszenia sytuacji gospodarczej, długów małżonka czy odpowiedzialności finansowej. Są istotne przede wszystkim ze względu na regulację relacji finansowych między stronami związku. Rozdzielność majątkowa a intercyza to ważne zagadnienie, podkreślające, że pojęcia te, choć blisko ze sobą związane, nie są do końca tożsame.

Polecane wpisy