Choć wiele małżeństw rozwiązywanych jest za porozumieniem stron, a sam rozpad pożycia małżeńskiego przebiega względnie spokojnie, nie wszyscy mają niestety to szczęście, by rozstać się z dotychczasową żoną bądź mężem w zgodzie. W takich sytuacjach problemem, którego rozwodzące się osoby nie są często w stanie uregulować samodzielnie, staje się m.in. współdzielenie domu lub mieszkania i niechęć jednego z nich do wyprowadzki. Jeśli w takiej rodzinie występuje jednak przemoc domowa bądź rażąca naganność zachowania jednego ze współmałżonków, w trakcie sprawy o rozwód możliwe jest uzyskanie stosownego orzeczenia sądu i eksmitowanie go.

Podstawa prawna do eksmitowania współmałżonka w trakcie sprawy o rozwód

Jeśli sprawa o rozwód wniesiona została m.in. ze względu na przemoc domową, której umyślnie dopuszcza się bądź jednorazowo dopuścił się jeden ze współmałżonków, wykorzystując swoją przewagę fizyczną, psychiczną bądź ekonomiczną, sąd może zobowiązać go do opuszczenia lokalu mieszkalnego na podstawie art. 560[2] k.p.c., o którym mowa w art. 11a-11ab ustawy z 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
Poza tym eksmitowanie współmałżonka w trakcie sprawy o rozwód możliwe jest na podstawie przepisów zawartych w art. 58 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. W tym przypadku konieczne jest jednak, żeby zainteresowany był w stanie udowodnić rażąco naganne postępowanie męża bądź żony, które uniemożliwia wspólne mieszkanie.
Dodatkowo do eksmitowania współmałżonka jeszcze w trakcie sprawy o rozwód można wykorzystać zapisy art. 13 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

Jak długo trzeba czekać na rozpatrzenie wniosku o eksmitowanie współmałżonka?

W przypadku wniosków o eksmitowanie opieranych na przepisach zawartych w art. 560 k.p.c. sąd jest zobligowany do wydania rozstrzygnięcia w terminie miesiąca.

Polecane wpisy