Trwałe rozstanie dwojga małżonków zawsze wiąże się z silnymi emocjami, a najczęściej również odbywa się w atmosferze konfliktu i żalu — jeśli w związku obecne są również dzieci, uczucia te znacznie się potęgują. W związku z powyższym, utrudnianie kontaktów orzeczonych przez sąd nie jest niestety niczym rzadkim, choć może przyjmować różne formy. W jaki sposób egzekwować możliwość zobaczenia się z synem lub córką?

Egzekwowanie kontaktów z dziećmi — 2 etapy

Rodzic, któremu utrudnia się kontakty z dzieckiem w momencie, gdy zostały one orzeczone przez sąd, może skorzystać z mechanizmu egzekucji tej możliwości. Jest to rodzaj szczególnego postępowania wprowadzonego do procedury cywilnej. Celem jest natomiast stworzenie skuteczniejszych rozwiązań ochrony uprawnień rodziców. Co ważne, postępowanie to nie jest prowadzone z urzędu, podstawą do jego rozpoczęcia jest wniosek składany do sądu opiekuńczego właściwego dla obecnego miejsca pobytu dziecka.

Pierwszym etapem egzekucji orzeczonych kontaktów z dzieckiem jest zagrożenie nakazem zapłaty określonej sumy pieniężnej, ustalanej na podstawie wielu czynników, w tym sytuacji materialnej. Taki zabieg ma pełnić przede wszystkim funkcję prewencyjną, mobilizując stronę utrudniającą kontakt (lub łamiącą jego zakaz) do stosowania się do poprzednich orzeczeń. Takie zagrożenie nakłada oczywiście sąd, wszelkie ugody między byłymi małżonkami nie są tutaj skuteczne.

Drugim etapem jest wystąpienie z wnioskiem o nakazanie zapłaty w kwocie ustalonej poprzednio. Jeśli zagrożenie karą pieniężną nie przynosi skutku, a strona utrudniająca dalej nie stosuje się do orzeczeń sądu, wtedy egzekucja orzeczonych kontaktów wkracza w drugą fazę, sąd ma również możliwość zmodyfikowania stawki. W tym przypadku orzeczenie jest wykonalne bez konieczności ubiegania się o nadanie klauzuli wykonalności (co przyspiesza cały proces). Egzekucja samych pieniędzy odbywa się natomiast za pośrednictwem komornika.

Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości.

Polecane wpisy