Rozpad związku może następować w różny sposób — od niespodziewanej zdrady i ogromnej kłótni, aż po powolne oddalanie się od partnera. Najbardziej oczywistym rozwiązaniem, które nasuwa się w takim przypadku, jest oczywiście rozwód. Nie zawsze jednak jest to najbardziej optymalny rozwój wypadków. W pewnych okolicznościach dużo lepszym wyjściem okaże się natomiast separacja małżeńska — poniżej omawiamy plusy i minusy tej instytucji prawnej.

Czym jest separacja i jakie ma skutki prawne?

Podstawą do orzeczenia separacji przez sąd jest całkowite ustanie więzi uczuciowych, gospodarczych i fizycznych. W przeciwieństwie do rozwodu, nie ma ona jednak charakteru trwałego, a małżonkowie mogą bez konsekwencji powrócić do poprzedniego stanu prawnego. Najważniejsze skutki separacji są następujące:

  • ustanowienie rozdzielności majątkowej — każdy z małżonków zarabia na swój rachunek,
  • wyłączenie dziedziczenia — wyjątkiem jest sporządzenie testamentu,
  • alimenty — w określonych sytuacjach sąd może ustanowić świadczenia alimentacyjne,
  • brak domniemania pochodzenia dziecka — brak prawnego domniemania wchodzi w życie po upływie 300 dni separacji,
  • obowiązek pomocy — małżonkowie zobowiązani są do udzielenia sobie pomocy w ramach tzw. względów słuszności.

W przypadku separacji niemożliwe jest również zawarcie nowego związku małżeńskiego. Małżonkowie nie mogą również powrócić do swoich nazwisk. W przypadku braku porozumienia kwestia kontaktów oraz opieki nad dziećmi ustalana jest przez sąd.

Plusy i minusy separacji

W wielu przypadkach separacja może być bardziej korzystnym rozwiązaniem niż rozwód. Przede wszystkim jest to sytuacja odwracalna, która pozostawia nadzieję na pogodzenie się małżonków. Jednocześnie instytucja ta w dużej mierze reguluje warunki tymczasowego rozstania, przede wszystkim w wymiarze majątkowym oraz opieki nad dziećmi. Niewątpliwą zaletą jest również fakt, że sam proces prowadzący do orzeczenia separacji jest mniej czasochłonny i kosztowny niż rozwód.

W praktyce jednak separacja niesie za sobą podobne piętno emocjonalne, co klasyczny rozwód. Wymaga ona szeregu istotnych i trudnych decyzji, szczególnie jeśli w związku obecne są dzieci. Mimo tymczasowego charakteru, może ona stanowić jedynie etap przejściowy przed całkowitym rozpadem małżeństwa, dlatego warto przemyśleć jej zasadność.

Polecane wpisy