Ustalenie kontaktów rodzica z dzieckiem to już połowa sukcesu, ponieważ niejednokrotnie ten etap jest najbardziej czasochłonny i najtrudniejszy. Rodzice mogą ustalić kontakty z dzieckiem zarówno w formie notarialnej, przed sądem w formie ugody, (także przed mediatorem), lub przed sądem w wyniku postępowania kończącego się wydaniem postanowienia.
Chciałoby się rzec, że ustalenie, w jaki sposób rodzic powinien kontaktować się z dzieckiem to jedna sprawa, ale faktyczne przestrzeganie tych ustaleń to już inna kwestia.

Sprawy o alimenty

Oczywistym jest, że oboje rodzice powinni swoim postępowaniem mieć na uwadze dobro dziecka, co wiąże się z odłożeniem wzajemnych animozji, jednak nie zawsze jest to takie proste. W sytuacji, gdy dziecko nie jest wydawane na kontakty drugi z rodziców może złożyć wniosek o zagrożenie nakazaniem oznaczonej sumy pieniężnej za każde naruszenie kontaktów. Należy jednak mieć na uwadze kiedy odmowa wydania dziecka jest uzasadniona, na przykład chorobą dziecka, a kiedy nie ma podstaw, ponieważ wynika z chęci dokuczenia byłemu partnerowi. Podobne prawo przysługuje rodzicowi, który pragnie, aby dziecko miało kontakt z drugim rodzicem, jednak ten rodzic nie przychodzi na spotkania bez istotnego powodu.

W postępowaniu nieprocesowym sąd sprawdza, czy brak realizacji każdego ze zgłoszonych kontaktów jest spowodowany uzasadnionymi przyczynami. Jeśli sąd uzna, że kontakty nie odbywały się bezpodstawnie i wyda postanowienie o zagrożeniu nakazaniem oznaczonej sumy pieniężnej, kolejne naruszenia będą skutkować możliwością wystąpienia przez rodzica o nakazanie zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej.

Nakazanie do zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej za naruszenie kontaktów

Dotychczas stan prawny wydawał się klarowny, to znaczy najważniejszym etapem w egzekucji kontaktów z dziećmi był pierwszy etap, czyli zagrożenie nakazaniem oznaczonej sumy pieniężnej za każde naruszenie kontaktów. Na tym etapie oboje rodzice musieli przekonać sąd do swoich racji i dowodzić złych intencji drugiej strony. Drugi etap czyli nakazanie zapłaty był już często formalnością dla rodzica, który występował z wnioskiem, podczas gdy nad drugim rodzicem widniało widmo finansowej reperkusji włącznie z egzekucją komorniczą w przypadku braku dobrowolnej zapłaty.

Skorzystanie z pomocy adwokata rodzinnego

Tymczasem Trybunał Konstytucyjny wydał orzeczenie, które zmieniło optykę sądów w przedmiocie egzekucji kontaktów z dziećmi, czyli postanowienie z dnia 22.06.2022 r. Obecnie sądy nie mogą z automatu wydawać nakazów zapłaty, lecz muszą zbadać czy do utrudniania lub niewykonania kontaktów doszło z powodu woli dziecka wyrażonej samodzielnie – bez wpływu osoby sprawującej nad nim opiekę.

Nasza Kancelaria Adwokacka w Szczecinie prowadzi sprawę, w której dziecko od ponad roku konsekwentnie odmawia kontaktów z drugim rodzicem, zaś rodzic, z którym dziecko mieszka nie jest w stanie nic na tę postawę poradzić. W przeszłości jeszcze przed wydaniem wspomnianego wyżej orzeczenia wobec rodzica zamieszkującego z dzieckiem sądy wydawały nakazy zapłaty. Obecnie istnieje możliwość obrony przed takim rozstrzygnięciem postępowania, jednakże nie oznacza to, że rodzic, który nie ma wpływu na dziecko może zachować bierność w sądzie, a wręcz przeciwnie. Adwokat rodzinny w Szczecinie dzięki odpowiedniej taktyce jest w stanie wykazać, że dziecko nie tylko odmawia spotkań z drugim rodzicem, ale również iż nie jest manipulowane przez rodzica i zachęcane do odmowy.

Prawo rodzinne Szczecin

Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

W środowisku prawniczym istnieje przekonanie, że postanowienie Trybunału Konstytucyjnego wytrąciło oręż rodzicom, których prawo do kontaktów z dziećmi nie jest respektowane, a tym samym postępowanie prowadzące do egzekucji kontaktów z dziećmi utraciło swoje znaczenie, w szczególności drugi etap. Oczywiście nie oznacza to, że rodzic, który pragnie wyegzekwować ustalenia w przedmiocie kontaktów nie ma już przewagi, będzie musiał dążyć do udowodnienia, że opór dziecka przed spotkaniami wynika z postawy rodzica z nim zamieszkującego. Trybunał Konstytucyjny swoje rozstrzygnięcie tłumaczy podmiotowym postrzeganiem dziecka i jego prawa do samostanowienia. Z jednej strony w sytuacjach szczególnych, kiedy dziecko stawia silny opór przed kontaktami z drugim rodzicem, rodzic z którym zamieszkuje nie będzie karany za decyzje dziecka, na które nie ma wpływu.

Nasza Kancelaria Adwokacka w Szczecinie prowadzi sprawę, w której rodzic uprawniony do kontaktów po kilku latach spotkań, w tym noclegów, swoim postępowaniem sprawił, że dziecko nagle odmówiło jakichkolwiek spotkań i wyżej wymieniona sytuacja trwała przez kilka miesięcy. Z drugiej strony orzeczenie TK w wielu przypadkach może sprawić, że dziecko stanie się jeszcze większym narzędziem do walki z byłym partnerem i będzie częściej badane przez biegłych przedstawiających opinie w sądzie w zakresie stanu psycho emocjonalnego dziecka, co samo
w sobie stanowi dla niego duże przeżycie.

Niezależnie od sytuacji, w jakiej potrzebują Państwo pomocy prawnej adwokat rodzinny
w Szczecinie w mojej osobie służy radą i może reprezentować Państwa w postępowaniu sądowym.

Polecane wpisy