Zapłata z faktur i umów – Adwokat Szczecin

Jak egzekwować niewypłacone wynagrodzenie?

Kontrahenci niepłacący faktur czy pracodawcy, którzy zalegają z wypłatą wynagrodzenia to plagi dzisiejszych czasów. Coraz więcej przedsiębiorców skarży się na problemy z usługobiorcami, którzy milkną tuż po wykonaniu usługi czy otrzymaniu towaru. Dlatego ważna jest wiedza o tym, jak radzić sobie z zalegającą zapłatą z faktur. Adwokat w Szczecinie doradzi w tej kwestii i pomoże w odzyskaniu wierzytelności. Istnieją na to sposoby proste i polubowne, ale także bardziej długotrwałe procesy sądowe czy windykacja komornicza. Zastanawiają się Państwo jak ubiegać się o zapłatę należności?

Jak uzyskać pomoc w zakresie zapłaty z faktur? Wsparcie adwokata ze Szczecina

Pierwszym krokiem powinno być upomnienie kontrahenta oraz wezwanie do zapłaty z faktur. Adwokat pomoże w prawidłowym przygotowaniu wezwania lub udzieli porad, jak stworzyć je samemu. Ten rodzaj dokumentu powinien zawierać informacje na temat dłużnika, wierzyciela, stosunku pracy, umówionego terminu spłaty oraz wskazywać na konsekwencje zaniechania zapłaty. Optymalnie jest wysłać dwa wezwania. Jeśli nie przyniosą one skutku, należy sięgnąć po mocniejsze środki, tzn: podjąć się windykacji lub wstąpić na drogę sądową. Pierwsza opcja wymaga zatrudnienia skutecznego prawnika lub firmy windykacyjnej. Wiele przedsiębiorstw rozlicza się z Klientami poprzez success fee, czyli zapłatę będącą pewnym procentem odzyskanych środków.

Zapłata z faktur Szczecin

Zapłata z umów Szczecin

Zapłata z umów – pomoc adwokata w Szczecinie

Kolejnym problemem są zaległe wynagrodzenia. Pensja nie wypłacona przez pracodawcę na czas lub wypłacona w zaniżonej, niepełnej stawce, to częste działania nieuczciwych lub upadających przedsiębiorstw. Standardowo wynagrodzenie powinno zostać wypłacone maksymalnie na 10 dni po wystawieniu faktury czy zakończeniu danej usługi. Jeśli ustalona data to dzień wolny, to pieniądze powinny wpłynąć na konto dzień wcześniej. Szczegółowe informacje na ten temat regulowane są w poszczególnych umowach. Każda zapłata z umów ma charakter bezwzględnie obowiązujący.

Osoba poszkodowana powinna najpierw zgłosić całą sytuację do Państwowej Inspekcji Pracy, która przeprowadzi kontrolę i w razie potwierdzenia nieprawidłowości, wyda nakaz zapłaty lub rozpocznie postępowanie windykacyjne. Gdy to nie pomoże, dzięki pomocy adwokata w Szczecinie jako reprezentanta, mogą Państwo pozwać pracodawcę do sądu pracy, ponieważ opcja ta daje możliwość ubiegania się o wypłaty kwoty wraz z należnymi odsetkami, a te wynoszą nawet 9,5% wynagrodzenia brutto w skali całego roku za opóźnienie w traksakcjach handlowych.