Podział nieruchomości – Adwokat Szczecin

Szybki i łatwy proces podziału nieruchomości

Zdarza się, że z powodów finansowych, praktycznych czy osobistych decydują się Państwo na podział nieruchomości. Adwokat w Szczecinie udziela porad w tym zakresie, pomagając w przygotowaniu dokumentów, informując o ścieżce administracyjnej oraz doradzając na różnych etapach wnioskowania czy podejmując mediacje. Proces podziału z reguły przebiega sprawnie i szybko. Kluczem jest znajomość prawa nieruchomości oraz odpowiednich procedur i wzorów dokumentów. Jeśli gubią się Państwo w natłoku informacji, to zachęcamy do spotkania, na którym wyjaśnimy, co należy robić.

Podział nieruchomości, czyli co?

Za podział nieruchomości uznaje się wydzielenie z jednej nieruchomości co najmniej dwóch mniejszych, a także wydzielenie geodezyjne oraz oddzielne oznaczenie w ewidencji. Ciekawe jest to, że zgodnie z prawem, podział nieruchomości nie musi wiązać się ze zniesieniem własności. Formalnym właścicielem może nadal pozostać osoba, która sprzedała działkę czy budynek. O podział wnioskuje się drogą administracyjną, składając odpowiednie pisma i przedkładając dokumenty. Na mocy ustawy o gospodarce nieruchomości z 21 sierpnia 1997 roku, finalna decyzja należy do wójta, burmistrza lub prezydenta.

Warunki podziału nieruchomości. Adwokat w Szczecinie radzi

Szybka oraz pozytywna decyzja o podziale nieruchomości uwarunkowana jest między innymi zgodnością z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzeni oraz wykazaniem konkretnego celu wydzielenia mniejszych nieruchomości. Blokowane są aplikacje, w których budynki i inne nieruchomości nie posiadają dostępu do drogi publicznej lub specjalnej drogi wewnętrznej. Podział nieruchomości z pomocą adwokata w mieście Szczecin dotyczy również zabudowanych przestrzeni.

Do wniosku o podział nieruchomości należy dołączyć konkretne, dobrze przygotowane i przejrzyste w treści dokumenty. Zaliczają się do nich:

  • Dokument o tytule prawnym do nieruchomości,
  • Wypis z katastru nieruchomości,
  • Wstępny projekt podziału wraz z określonym celem tego działania (wraz z planem zagospodarowania oraz przeznaczeniem nieruchomości),
  • Decyzja o warunkach zabudowy.