Prawo rodzinne i opiekuńcze

Sprawy z tego zakresu są specyficzne ze względu na swój ciężar gatunkowy, dotykają bowiem najintymniejszych aspektów naszego życia jednocześnie w przeważającej większości będąc sprawami „życiowymi”, nierzadko wiążą się z życiowymi dramatami.

Prowadzenie sprawy z zakresu prawa rodzinnego wymaga od profesjonalnego pełnomocnika ogromnego wyczucia, empatii, umiejętności słuchania i poszanowania uczuć nie tylko strony reprezentowanej, ale także drugiej strony.

Prawo rodzinne należy do ścisłego kręgu moich zawodowych zainteresowań, prowadzę je od początku aplikacji adwokackiej, aktualnie jako adwokat. W każdej sprawie działam
niezwłocznie, w sposób zgodny z etyką adwokacką i jednocześnie dostosowany do konkretnych okoliczności. Klient powierzający mi swoją sprawę ma gwarancję, że kontakt ze mną będzie łatwy i dopasowany do jego potrzeb.

Reprezentuję strony w postępowaniach o:

 1. rozwód i separację, rozdzielność majątkową, podział majątku wspólnego,
 2. władzę rodzicielską,
 3. kontakty z dziećmi i ich wykonywanie, (czyli tzw. egzekucję kontaktów),
 4. alimenty,
 5. ustalenie pochodzenia dziecka,
 6. wydanie rozstrzygnięcia w sprawach dziecka,
 7. przysposobienie,
 8. odebranie dziecka podlegającego władzy rodzicielskiej lub opieki,
 9. o opiekę i kuratelę.
 10. roszczenia związane z wyżej wymienionymi sprawami.

W każdej ze wskazanych spraw podejmuję się:

 1. udziału w negocjacjach,
 2. reprezentacji na etapie sądowym,
 3. reprezentacji na etapie po uprawomocnieniu się orzeczenia,
 4. windykacji należności,
 5. dokonania niezbędnych czynności w sprawie w granicach umocowania.

W razie jakichkolwiek wątpliwości chętnie rozwieję je osobiście lub w dogodnej dla Państwa formie kontaktu, do czego uprzejmie zachęcam.

Adwokat Anna Kseń prowadząca Kancelarię Adwokacką w Szczecinie podejmuje się prowadzenia spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego na terenie całego kraju.