Prawo karne

  • reprezentacja osób pokrzywdzonych przestępstwem,
  • obrona w sprawach wykroczeń i wybranych karnych,
  • reprezentacja na etapie postępowania wykonawczego w tym m.in. odroczenie wykonania kary, przerwa w karze, warunkowe przedterminowe zwolnienie, dozór elektroniczny.

Nasza szczecińska kancelaria adwokacka podejmuje się prowadzenia spraw z zakresu prawa karnego. Wśród naszych klientów są zarówno osoby fizyczne, jak i podmioty gospodarcze. Pomagamy naszym klientom na każdym etapie, oferując im wsparcie w trakcie postępowania przygotowawczego, podczas samej rozprawy oraz po wydaniu przez sąd prawomocnego wyroku.

Prowadząc od wielu lat kancelarię adwokacją wielokrotnie reprezentowałam osoby pokrzywdzone przestępstwem, podejmowałam się także obrony w sprawach o wykroczenia oraz w wybranych sprawach z prawa karnego. Przyjmuję także zlecenia od klientów potrzebujących wsparcia w przypadku prywatnych aktów oskarżenia, które mogą dotyczyć m.in. zniesławienia, znieważenia czy naruszenia nietykalności fizycznej. Służę także poradą oraz pomocą z zakresu postępowań wykonawczych. W tym przypadku usługi prawne naszej kancelarii mogą polegać m.in. na dążeniu do odroczenia wykonania nałożonej przez sąd kary oraz udzielenia przez organy sprawiedliwości przerwy w odbywaniu zasądzonej kary. Część klientów zgłasza się do nas po pomoc w celu uzyskania warunkowego przedterminowego zwolnienia z kary pozbawienia wolności oraz z prośbą o wsparcie w przypadku wystąpienia o uzyskanie pozwolenia na elektroniczny dozór.

Prawo karne pełni w społeczeństwie i państwie szereg funkcji, z czego nadrzędną jest funkcja sprawiedliwościowa. Oprócz tego ma chronić i kompensować krzywdy każdemu, komu wyrządzono zło. To także ważne narzędzie prewencyjne, które ma za zadanie zapobiegać naruszaniu przepisów oraz wychowywać społeczeństwo tak, żeby przestępczość występowała na jak najniższym poziomie.

W naszej pracy kierujemy się dobrem klienta i staramy się okazywać mu wsparcie w takim wymiarze, jakiego potrzebuje. Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, zapoznając się szczegółowo ze wszystkimi okolicznościami, które towarzyszą postępowaniu. Nasza kancelaria podejmuje się także spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, administracyjnego oraz cywilnego.