Prawo karne

Prawo karne:

  • reprezentacja osób pokrzywdzonych przestępstwem,
  • obrona w sprawach wykroczeń i wybranych karnych,
  • reprezentacja na etapie postępowania wykonawczego w tym m.in. odroczenie wykonania kary, przerwa w karze, warunkowe przedterminowe zwolnienie, dozór elektroniczny.