Sprawy o zapłatę

Sprawy o zapłatę to kwintesencja prawa cywilnego, niezależnie od przysługującego stronie tytułu prawnego łączy je konieczność dokonania wypłaty w pieniądzu przez stronę przegrywającą drugiej stronie.

Stopień skomplikowania spraw o zapłatę jest bardzo rozpięty, od najprostszych po najbardziej pracochłonne, od spraw, w których wartość przedmiotu spory wynosi kilka złotych, po takie, w których wysokość roszczenia jest nieograniczona.

Warto wiedzieć

Podstaw roszczenia o zapłatę jest bardzo dużo, w ramach niniejszego omówienia nie sposób ich wymienić, można jedynie ograniczyć się do przykładowego ich wskazania, np. roszczenia z wszystkich umów zawartych w Kodeksie Cywilnym takich jak umowa sprzedaży, zlecenia, leasingu itp., umów nienazwanych, roszczeń ze stosunków niebędących umowami np. z czynów niedozwolonych, bezpodstawnego wzbogacenia itp., itd.

Należy zauważyć, że można żądać zapłaty również w walucie obcej, (art.358 kc).

Warto wiedzieć, że co do zasady sprawy o zapłatę dochodzone są w postępowaniu procesowym, w sądach rejonowych gdy wartość przedmiotu sporu nie przewyższa 75000 zł, a w sądach okręgowych, gdy wskazana wartość przekracza tę kwotę, (art. 17 kpc). Sprawy o zapłatę mogą być prowadzone w tzw. postępowaniu zwyczajnym, ale też upominawczym, nakazowym, uproszczonym, elektronicznym, w postępowaniach
w skrócie tzw. europejskich, i innych.

Wytoczenie powództwa wiąże się, (co do zasady, bo istnieją wyjątki), z koniecznością dokonania opłaty sądowej wynoszącej 5% wartości przedmiotu sporu, (art. 13 ustawy
z dnia 28.07.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych). Istnieje możliwość wniesienia, (pod pewnymi warunkami), o zwolnienie z konieczności zapłaty kosztów sądowych, w tym opłaty.

Nie należy zapominać, że w tej kategorii spraw, (jak każde tocząca się w postępowaniu procesowym), obowiązuje prekluzja dowodowa, zatem właściwe przygotowanie
i prowadzenie sprawy pod kątem dowodowym jest niezwykle ważne.

W zależności od wyniku sprawy Sąd zasądza od strony przegrywającej obowiązek zapłaty drugiej stronie kosztów procesu, jednak jak od każdej zasady istnieje kilka wyjątków.

Reprezentacja

Należy podkreślić, że nawet pozornie błahe sprawy mogą być jednocześnie skomplikowane np. w zakresie podmiotowym, kiedy w grę wchodzi solidarność wierzycieli czy dłużników.

Profesjonalny pełnomocnik zadba o, aby zostały Państwu zasądzone odsetki, dokona właściwej selekcji dowodów w sprawie dokonując ich złożenia we właściwym momencie, podniesie zarzut przedawnienia oraz inne skuteczne zarzuty.

Profesjonalny pełnomocnik zmaksymalizuje szansę wygranej jednocześnie ograniczając do minimum możliwość przegrania sprawy.

Adwokat Anna Kseń prowadząca Kancelarię Adwokacką w Szczecinie podejmuje się prowadzenia spraw o zapłatę na terenie całego kraju.