Zadośćuczynienie pieniężne

Podobnie jak w przypadku odszkodowań, sprawy dotyczące zadośćuczynienia należą do spraw o zapłatę, są to sprawy z zakresu prawa cywilnego.

Wyjątkowość tych sprawy wynika z tego, że w odróżnieniu od odszkodowań, które mogą dotyczyć ruchomości, zwierząt, ale też osób, zadośćuczynienia są zawsze związane ze szkodą wyrządzoną osobie.

Warto wiedzieć

Zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę można dochodzić w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, pozbawienia wolności, skłonienia za pomocą podstępu, gwałtu lub nadużycia stosunku zależności do poddania się czynowi nierządnemu, (art. 445 kc), ale też w wyniku naruszenia dobra osobistego.

Należy pamiętać, że wysokość zadośćuczynienia nie jest z góry ustalona i podlega miarkowaniu przez Sąd w zależności od konkretnych okoliczności sprawy, w myśl zasady, że im większa krzywda, tym większe zadośćuczynienie, jakkolwiek Sąd bierze pod uwagę również inne czynniki, przez co rola profesjonalnego pełnomocnika w tych postępowaniach jest nieoceniona.

W zależności od wysokości dochodzonego roszczenia, co do zasady, sprawa podlega rozstrzygnięciu przez sąd rejonowy lub okręgowy, a wartością graniczną stanowi kwota 75000 zł.

Należy pamiętać, że termin przedawnienia roszczenia o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę wynosi trzy lata od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie
i osobie zobowiązanej do jej naprawienia, jednak nie więcej niż dziesięć lat od wyrządzenia szkody. Wyjątkiem jest sytuacja, w której szkoda jest skutkiem przestępstwa, wówczas termin przedawnienia roszczeń wynosi dwadzieścia lat niezależnie od terminu pozyskania ww. wiadomości.

W przypadku osób małoletnich termin przedawnienia nie może skończyć się wcześniej niż z upływem dwóch lat od uzyskania przez nią pełnoletności.

Reprezentacja

Niewątpliwie sprawy z zakresu dochodzenia zadośćuczynienia za doznaną krzywdę są bardzo trudne emocjonalnie dla osoby, która żąda zadośćuczynienia, z tego powodu warto skorzystać z usług profesjonalnego pełnomocnika.

Jednocześnie w przypadku spraw o zadośćuczynienie w zależności od podmiotu do którego występuje się z żądaniem, istnieje możliwość zawarcia korzystnej ugody bez przeprowadzania postępowania sądowego, o co w należyty sposób zadba profesjonalny pełnomocnik.

Adwokat Anna Kseń prowadząca Kancelarię Adwokacką w Szczecinie podejmuje się prowadzenia spraw o zadośćuczynienia na terenie całego kraju.