Sprawy spadkowe

SPRAWY SPADKOWE

Przepisy regulujące tzw. prawo spadkowe należą do prawa cywilnego i regulują wszystkie aspekty związane ze spadkobraniem.

Sprawy z zakresu prawa spadkowego w zależności od konkretnych okoliczności mogą być stosunkowo proste i krótkotrwałe, po bardzo skomplikowane, w których postępowania trwają nawet kilka lat. Te ostatnie dotyczą na ogół przypadków kiedy nie uregulowano spraw spadkowych sprzed wielu, dwudziestu i więcej lat, gdy rodzina spadkodawcy jest bardzo liczna na dodatek nie utrzymuje kontaktu i zamieszkuje za granicą.

Mając na uwadze powyższe należy zadbać o jak najszybsze uregulowanie spraw po śmierci bliskiej osoby celem uniknięcia długotrwałych postępowań, związanych z nimi problemów i kosztów.

Warto wiedzieć

Do decyzji przyszłego spadkodawcy należy czy chce powołać spadkobiercę / spadkobierców testamentem, (z czym związane są dodatkowe kwestie np. zachowek, vide uwagi do zachowku), czy też nie czyniąc niczego umożliwi dziedziczenie ustawowe.

Spadkodawca może sporządzić testament w kilku formach, z których do jednej
z popularniejszej należy forma testamentu własnoręcznego, (holograficznego), a do najpopularniejszej i najbezpieczniejszej – forma aktu notarialnego. Testamentem można wydziedziczyć osobę uprawnioną do zachowku, (art. 1008 kc), można także dokonać szeregu dodatkowych rozrządzeń takich jak zapis, zapis windykacyjny, (tylko w formie aktu notarialnego), polecenie. W konkretnych sytuacjach można wnosić o unieważnienie testamentu, także sporządzonego w formie aktu notarialnego.

W sytuacji, gdy spadkodawca nie sporządził testamentu, spadek nabywa w zależności od jego sytuacji rodzinnej, najbliższa lub rodzina, a w przypadku jej braku, gmina ostatniego miejsca zamieszkania lub Skarb Państwa, (art. 935 kc).

W każdym z typów dziedziczenia, spadkobierca może zostać uznany za niegodnego za poszczególne zawinienia względem spadkodawcy, (art. 928 kc) i wówczas jest traktowany jakby nie dożył otwarcia spadku. W razie opisanej sytuacji można bronić się
w wytoczonym postępowaniu o uznanie spadkobiercy za niegodnego.

Nie sposób ująć nawet najważniejszych kwestii prawa spadkowego w ramach niniejszego omówienia, niemniej jednak warto wiedzieć, że w terminie sześciu miesięcy
o dowiedzenia się o tytule swego powołania można odrzucić spadek bądź przyjąć go
w całości, (włącznie z ewentualnym zadłużeniem), w przeciwnym razie spadkobierca nabywa spadek z tzw. dobrodziejstwem inwentarza, (art. 1015 kc). W ostatniej sytuacji spadkobierca odpowiada za zadłużenie do wysokości stanu czynnego spadku. Odrzucając spadek, nabywają go kolejne osoby, które są spadkobiercami osoby, która spadek odrzuciła. W przypadku osób małoletnich aby odrzucić spadek w ich imieniu niezbędne będzie uzyskanie zezwolenia Sądu na dokonanie tej czynności.

Ustalenie kto jest spadkobiercą zmarłego, (stwierdzenie nabycia spadku), pociąga za sobą dział spadku, który przeprowadzany jest w postępowaniu sądowym, ewentualnie przy możliwej jednoczesnej obecności wszystkich spadkobierców, (i spełnieniu pozostałych warunków), zarówno stwierdzenie nabycia spadku, jak i jego dział można uzyskać przed Notariuszem.

Reprezentacja

W sprawach spadkowych, zwłaszcza tych, w których powstanie różnica zdań pomiędzy spadkobiercami, co do działu spadku, lub gdy sytuacja rodzinna zmarłego jest skomplikowana, rodzina jest nieznana, zamieszkuje za granicą, udział profesjonalnego pełnomocnika znacznie ułatwia przebrnięcie przez postępowanie sądowe.

Niestety wciąż zdarza się, że Sądy zawieszają postępowania spadkowe z powodu np. niedostarczenia aktu stanu cywilnego, co nie jest do końca oczywiste i możliwe w ww. sytuacjach, lub gdy rodzina od lat nie utrzymuje kontaktu. Profesjonalny pełnomocnik przeprowadzi postępowanie najsprawniej jak tylko jest to możliwe.

Dla formalności należy wspomnieć, że w sytuacji, gdy sprawa spadkowa może zostać uregulowana przed Notariuszem, profesjonalny pełnomocnik pomoże zebrać niezbędne dokumenty i wynegocjować korzystny dla Państwa dział spadku.

Adwokat Anna Kseń prowadząca Kancelarię Adwokacką w Szczecinie podejmuje się prowadzenia spraw spadkowych na terenie całego kraju.