Prawo cywilne

PRAWO CYWILNE

Prawo cywilne swoim zakresem obejmuje ogromną ilość spraw, które dotykają każdej osoby w codziennym funkcjonowaniu: od zawarcia banalnej umowy sprzedaży oraz każdej innej umowy nazwanej lub nienazwanej, poprzez ubezwłasnowolnienie kogoś, uchylenie się od skutków złożonego oświadczenia woli, uznanie zaginionej osoby za zmarłą, kwestie związane z własnością i innymi prawami rzeczowymi – po prawo spadkowe, etc.

Wiele wymienionych wyżej spraw cywilnych mogą doprowadzić Państwa przed Sąd lub do Kancelarii Notarialnej.

Nawet pozornie błahe sprawy, np. niezapłacony rachunek, mogą pociągnąć za sobą poważne konsekwencje w postaci egzekucji komorniczej – vide powyższy przykład, dlatego tak ważne jest, aby skorzystać z porady prawnej profesjonalnego pełnomocnika, który wskaże najlepsze rozwiązanie w konkretnej sprawie i pozwoli uniknąć niekorzystnych dla Państwa skutków.

Reprezentuję strony w postępowaniach:

 1. o zapłatę, (umowy nazwane i nienazwane, odszkodowania i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę – także z tytułu błędu medycznego),
 2. z zakresu windykacji należności,
 3. z zakresu wszystkich spraw tzw. osobowych, (o ubezwłasnowolnienie, uznanie za zmarłego, etc., także sprawy o upadłość konsumencką),
 4. z zakresu nieruchomości,
 5. z zakresu własności i innych praw rzeczowych,
 6. z zakresu sprawach spadkowych.

W każdej ze wskazanych spraw podejmuję się:

 1. udziału w negocjacjach,
 2. reprezentacji na etapie sądowym,
 3. reprezentacji na etapie po uprawomocnieniu się orzeczenia,
 4. windykacji należności,
 5. dokonania niezbędnych czynności w sprawie w granicach umocowania.

Adwokat Anna Kseń prowadząca Kancelarię Adwokacką w Szczecinie podejmuje się prowadzenia spraw cywilnych na terenie całego kraju.