Odwołanie od decyzji administracyjnych

Wskazówki dotyczące odwołania

Decyzje związane z administracją towarzyszą nam nie tylko w przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej, ale również w życiu prywatnym. Często są one odzwierciedleniem naszych praw, jednak czasami zdarza się, że treść w nich zawarta narusza przysługujące nam prawa. Niestety nie każdy wie, jak się w tego typu sytuacjach bronić, dlatego też warto już zawczasu zapoznać się z praktycznymi wskazówkami na wypadek zaistnienia podobnej sytuacji.

Odwołanie od decyzji administracyjnej – co warto wiedzieć?

Na samym wstępie warto wiedzieć, że odwołanie traktowane jest, jako środek zaskarżenia, który przysługuje stronie na decyzje wydane w pierwszej instancji. Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, w której organem pierwszej instancji jest samorządowe kolegium odwoławcze lub też minister. Wówczas od decyzji pierwszej instancji przysługują wnioski o ponowne rozpatrzenie danej sprawy, która rozpatrywana jest przez ten sam organ.

W odwołaniu od decyzji administracyjnej należy umieścić dane wnoszącego, takie jak imię, nazwisko, adres oraz żądanie. Warto tu podkreślić, że tego typu dokument nie wymaga drobiazgowego uzasadnienia – wystarczy bowiem, że wynika z niego, iż nie jesteśmy zadowoleni z wydanej decyzji, dzięki czemu nie jest konieczne podawanie konkretnych zarzutów. Odwołanie wnoszone jest w terminie 14 dni i liczy się on od momentu doręczenia decyzji. Jeżeli natomiast decyzja została ogłoszona ustnie, to od momentu jej ogłoszenia. Co równie ważne, sytuacji, gdy odwołanie zostało złożone po terminie, wówczas organ odwoławczy stwierdzi jego niedopuszczalność.

Zobacz też informacje o podział nieruchomości