Zakres spraw

Prawo cywilne:

 • sprawy o zapłatę z zakresu umów, faktur, i innych,
 • ochrona dóbr osobistych,
 • zniesienie współwłasności, zasiedzenie nieruchomości,
 • sprawy spadkowe,
 • odwołanie darowizny, błędy oświadczeń woli,
 • ubezwłasnowolnienie,
 • odszkodowania: z tytułu wypadków komunikacyjnych, umów OC i AC,
 • odszkodowania z tytułu błędów medycznych,
 • odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu śmierci osoby bliskiej.

Prawo rodzinne i opiekuńcze:

 • rozwód i separacja,
 • kontakty z dziećmi,
 • pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej,
 • alimenty,
 • rozdzielność majątkowa i podział majątku wspólnego po ustaniu małżeństwa,
 • pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej,
 • ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa.

Prawo karne:

 • reprezentacja osób pokrzywdzonych przestępstwem,
 • obrona w sprawach wykroczeń i wybranych karnych,
 • reprezentacja na etapie postępowania wykonawczego w tym m.in. odroczenie wykonania kary, przerwa w karze, warunkowe przedterminowe zwolnienie, dozór elektroniczny.

Odwołania od decyzji administracyjnych.

Windykacja i antywindykacja.