Zachowek – Adwokat Szczecin

Komu przysługuje prawo do zachowku?

Zachowek to prawne zabezpieczenie krewnego spadkodawcy, na wypadek, gdyby został pominięty w testamencie. Jest to ustawowe rozwiązanie, które przysługuje bliskiej osobie i może być ustalane na drodze postępowania niesądowego lub postępowania sądowego. Jak ubiegać się o zachowek? Adwokat musi podjąć w tej sprawie kroki prawne i określić czy nie ma żadnych przeciwwskazań do pobrania części spadku w ten sposób. Szczegółowe informacje na ten temat znajdujemy przede wszystkim w treści testamentu.W praktyce jeszcze za życia spadkodawca może zablokować możliwość pobrania zachowku, poprzez wydziedziczenie bliskiej osoby w swoim testamencie. Wydziedziczenie może być spowodowane rażącym łamaniem dobrych obyczajów i spadkiem moralności, wyrządzeniem szkody autorowi testamentu czy innymi, indywidualnymi kwestiami. Powodem może być więc alkoholizm, przemoc domowa czy działalność przestępcza. W takich wypadkach potencjalny spadkobierca traci nawet ustawowy zachowek. Adwokat w mieście Szczecin pomaga w takich sytuacjach.

Dla kogo zachowek

walka o zachowek

Walka o zachowek – adwokat w Szczecinie

Ustawowa rekompensata w postaci zachowku przysługuje krewnym zmarłego. W pierwszej kolejności są to zstępni, czyli dzieci, następnie współmałżonek, a na końcu rodzice, którym przysługuje część spadku jedynie wtedy, gdy ich potomek umarł bezdzietnie i nie posiadając statusu małżeńskiego. Każdorazowo wysokość zachowku ustalana jest na podstawie realnej wysokości spadku oraz ilości osób, którym on przysługuje. Jeśli niesłusznie zostali Państwo pominięci w testamencie, to dla Państwa rozpoczniemy sprawę o zachowek. Adwokat w Szczecinie specjalizuje się nawet w skomplikowanych sprawach spadkowych.Postępowanie o wypłatę zachowku może mieć krótki lub długi przebieg. Wszystko zależy od wysokości wnioskowanej kwoty oraz nastawienia spadkobiercy. Najprostsze sprawy rozwiązywane są polubownie. W takich wypadkach wylicza się wartość zachowku i wzywa spadkobiercę do jego zapłaty. Gdy ta droga zawodzi, pozostaje postępowanie sądowe. Przy kwotach nieprzekraczających 75 000zł sprawę wnosimy do sądu rejonowego. Roszczenia co do wyższej kwoty rozpatrywane są już w sądzie okręgowym właściwym dla spadkodawcy. Aby ubiegać się o taki zachowek, adwokat musi zgromadzić niezbędne dokumenty, w tym orzeczenie sądowe o nabyciu spadku lub notarialnie potwierdzony dokument dziedziczenia.

Jeśli mają Państwo pytania, zapraszamy do kontaktu!