Władza rodzicielska – Adwokat Szczecin

Sprawy związane z władzą rodzicielską

Władzą rodzicielską nazywamy ogół praw i obowiązków, przysługujących obojgu rodziców – od czasu narodzenia dziecka aż do osiągnięcia pełnoletniości. Nie jest władza niezbywalna, bowiem można ją ograniczy, wygasić lub całkowicie stracić do niej prawa. Jak właściwie działa władza rodzicielska? Adwokat w mieście Szczecin udzieli odpowiedzi na to pytanie. Po pierwsze, rodzic jest zobowiązany do dbania o rozwój psychiczny oraz duchowy dziecka oraz przygotowanie go do pracy zgodnie z jego talentami. Aż do 18 roku życia dziecko zobowiązane jest słuchać rodziców oraz konsultować z nimi swoje decyzje.

Władza rodzicielska – kiedy można ją odebrać?

Niekiedy dochodzi do zaniedbań w tych kwestiach. Rodzic nagminnie nie dopełnia swoich obowiązków, nie wysyłając dziecka do szkoły, nie zapewniając mu wystarczającej ilości jedzenia czy odpowiednich ubrań. Powodem odebrania lub ograniczenia władzy rodzicielskiej może też być przemoc, alkoholizm czy inne uzależnienia, które negatywnie wpływają na dziecko. Walka o władzę rodzicielską, prowadzona przez adwokata w Szczecinie, ma miejsce też w przypadku rozwodu lub separacji. Prowadziliśmy wiele takich postępowań, dzięki czemu możemy Państwu realnie pomóc.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej. Adwokat w Szczecinie

Jeśli chcą Państwo wnieść sprawę o ograniczenie władzy rodzicielskiej, to potrzebują Państwo solidnych dowodów, argumentów oraz prawniczego wsparcia. Sprawy rozwodowe, wzbogacone o ten temat, powadzone są przed Sądem Rejonowym Wydział Rodzinny. Jak pokazuje nasze wieloletnie doświadczenie nierzadko zdarza się, że współmałżonkowie podpisują ugodę wraz z planem wychowawczym na temat władzy rodzicielskiej.Jeśli chcą Państwo wnieść sprawę o ograniczenie władzy rodzicielskiej, to potrzebują Państwo solidnych dowodów, argumentów oraz prawniczego wsparcia. Sprawy rozwodowe, wzbogacone o ten temat, powadzone są przed Sądem Rejonowym Wydział Rodzinny. Jak pokazuje nasze wieloletnie doświadczenie nierzadko zdarza się, że współmałżonkowie podpisują ugodę wraz z planem wychowawczym na temat władzy rodzicielskiej.

Jeśli mają Państwo pytania, zapraszamy do kontaktu!