Podział majątku po rozwodzie – Adwokat Szczecin

Podział majątku po rozwodzie

Najczęściej małżeństwa mają wspólność majątkową, czyli majątek, nieruchomości czy kredyty, które zostały wspólnie zaciągnięte. Budżet na dwoje – wydatki na codzienne sprawy czy sprzęty, to aspekty, które są wpływem lub wydatkiem jednej ze stron. Wszystko to ma znaczenie przy podziale majątku. Prawnik w Szczecinie ma duże doświadczenie w prowadzeniu spraw o podział własności. Podejmujemy się postępowań ugodowych oraz sądowych, dbając o to, by nasi Klienci uzyskali część majątku, która im się należy. Dotyczy to zarówno nieruchomości, ruchomości, jak i spłat na poczet nakładu.

Podział majątku – prawnik udzieli fachowej pomocy

Podział majątku w małżeństwie jest możliwy jedynie na dwa sposoby, jako skutek rozwodu lub jako następstwo rozdzielności majątkowej. Zdarza się, że współmałżonkowie są zgodni co do podziału majątku. Wtedy sprawę rozwiązuje się notarialnie, podpisując odpowiednie dokumenty u notariusza. Bardziej złożony podział majątku po rozwodzie ma miejsce w sytuacjach, w których powstaje konflikt, a każda ze stron ma podobne roszczenia czy oczekiwania. Na początku proponujemy mediacje oraz rozmowy, których celem jest uzyskanie satysfakcjonującego rozwiązania dla obu stron. Na tym etapie w pełni Państwa reprezentujemy – jeśli mają Państwo napięte stosunki z żoną lub mężem, nie muszą się Państwo z tą osobą spotykać.

Podział majątku – adwokat w mieście Szczecin

Gdy nie zgadzają się Państwo ze sobą co do podziału majątku, to nadchodzi pora wejścia na drogę sądową. Jest to złożony proces, który uwzględnia wszystkie wydatki i inwestycje na majątek wspólny, wszelkie wpływy do wspólnego budżetu z majątku prywatnego. Sprawdzane jest to, kto kupił mieszkanie, jak dzielone były koszty czy z czyjego konta spłacano kredyty. Niekiedy trudno oszacować wartość tych rzeczy i udział adwokata przy podziale majątku znacznie usprawnia postępowanie. Odbywają się kolejne spotkania oraz rozprawy sądowe, na których słucha się racji stron, opinii biegłych oraz analizuje przedstawione dowody.

Sąd może zasądzić fizyczny podział nieruchomości, tzn. wydzielenie komórek lokatorskich czy podzielenie działki. Alternatywnym orzeczeniem jest przyznanie majątku jednej ze stron i wyznaczenie spłat na konto byłego współmałżonka. Podział majątku po rozwodzie w Szczecinie to niekiedy komornicza sprzedaż nieruchomości po oszacowanej cenie oraz podział zysków pomiędzy byłych współmałżonków. To zdecydowanie najmniej opłacalna opcja, która stosowana jest w wypadku całkowitej niezgody pomiędzy współmałżonkami. W wycenie komorniczej, wartość nieruchomości jest zaniżana. Dochodzą też koszty sądowe oraz komornicze. Pomożemy Państwu tego uniknąć – zapraszamy do rozmowy!

Jeśli mają Państwo pytania, zapraszamy do kontaktu!