Kontakty z dziećmi – Adwokat Szczecin

Ustalanie kontaktu z dziećmi

Choć kontakt z dziećmi oraz władza rodzicielska to dwa całkowicie odmienne pojęcia prawne, to wiele osób nadal ma problem z ich odróżnieniem. Czym zatem są kontakty z dziećmi? Adwokat w Szczecinie odpowie Państwu, że każdy rodzic powinien zabiegać o spotkania z potomkiem, często sąd ustala zakres oraz częstotliwość tych spotkań. Są to więc prawnie ustawione płaszczyzny relacji między dzieckiem a rodzicem. Z kolei władzą rodzicielską nazywamy ogół praw i obowiązków rodzica względem niepełnoletniego dziecka – władzę można stracić, może wygasnąć lub może zostać odebrana.Z reguły kontakt z dzieckiem oznacza możliwość widywania się z nim w określone dni i o ustalonej porze. Rodzic pozbawiony władzy rodzicielskiej lub niezamieszkujący ze współmałżonkiem i małoletnim, może kontaktować się z dzieckiem drogą telefoniczną oraz mailową. W zależności od ustaleń, kontakty z dziećmi wnioskowane przez adwokata pozwalają zarówno na spotkania rodzica z dzieckiem w miejscu jego zamieszkania, w innych miejscach prywatnych i publicznych, a niekiedy na wspólne spędzenie wakacji czy Świąt.

Szczególne kontakty z dziećmi – adwokat w Szczecinie

Gdy zachodzą do tego odpowiednie przesłanki, sąd może wyznaczyć kontakty z dzieckiem jedynie pod okiem drugiego rodzica lub odbywające się w obecności kuratora. Ma to na celu zwiększenie bezpieczeństwa dziecka. Niekiedy zdarzają się nieprzyjemne sytuacje, takie jak próby porwania dziecka, prowadzone zwłaszcza przez rodzica wymagającego terapii lub leczenia. Rozwiązania prewencyjne i ochronne pozwalają tego uniknąć. Dodatkowo jest to bardzo rzadka sytuacja w kontaktach z dziećmi. Adwokat w Szczecinie, po szczegółowej analizie sytuacji rodzinnej, podpowie czy dodatkowe zabezpieczenia są konieczne.Niekiedy sąd wysyła oboje rodziców lub jednego z nich na terapię, której celem jest między innymi usprawnienie relacji. Taka decyzja podejmowana jest na skutek opinii Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów (OZSS) i ma na celu dobro dziecka. Gdy jeden z rodziców wykazuje niepokojące objawy czy krzywdzące, wzbudzające lęk zachowanie, to wtedy można podjąć dodatkowe środki zaradcze i wnioskować o przymusowe leczenie czy zakaz zbliżania się. Kontakty z dziećmi powinny być bezpieczne oraz jak najbardziej sprzyjające małoletniemu.

Jak wnioskować o kontakty z dziećmi? Adwokat podpowiada

Wniosek o ustalenie kontaktów z dziećmi składa się do Sądu Rodzinnego i Opiekuńczego, a jego koszt wynosi 40 zł. Rodzice w porozumieniu ze sobą określają dogodne dla siebie terminy spotkań oraz ich miejsce, jak i miejsce odbioru oraz odprowadzenia dziecka. Dokument składany jest do sądu i dopiero on ustala szczegóły oraz uprawnienia rodziców. Gdy zachodzi potrzeba zmiany – godziny pracy rodzica uległy zmianie, dziecko zmieniło szkołę

Jeśli mają Państwo pytania, zapraszamy do kontaktu!