Prawo rodzinne – Adwokat Anna Kseń w Szczecinie

Postępowania dotyczące prawa rodzinnego, prowadzone przez adwokata w Szczecinie, należą do jednych z najbardziej delikatnych, a jednocześnie bolesnych i niekiedy długotrwałych. Ta szeroka gałąź prawa reguluje bowiem osobiste i majątkowe stosunki między małżonkami oraz krewnymi, czyli dotyczy całej rodziny oraz jej praw i obowiązków. W Kodeksie uregulowane są takie kwestie jak: zasada dobra rodziny, zasada dobra dziecka, zasada szczególnej ochrony rodziny, trwałość ciągłości rodziny oraz konieczność monogamii i równe prawa dla współmałżonków.

Obszary pomocy oferowanej przez adwokat Annę Kseń

Tam, gdzie dochodzi do zaniedbania obowiązków lub przekroczenia praw, odbywają się procesy sądowe, na mocy których ogranicza się władzę rodzicielską, udziela rozwodu, przyznaje alimenty czy dokonuje ubezwłasnowolnienia. Na tym etapie niezbędna jest perfekcyjna znajomość prawa rodzinnego. Adwokat pomoże odnaleźć się w gąszczu paragrafów, ustaw, nowelizacji, a także przygotować do procesu, zebrać niezbędne dowody. Będziemy też Państwa reprezentować w sądzie lub urzędach oraz przygotujemy do badań w OZSS, jeśli tylko zajdzie taka potrzeba.

Czego dotyczą postępowania związane z prawem rodzinnym

Jedne z najczęstszych spraw to rozwody oraz separacje. Zarówno te orzekane bez winy lub z określeniem winy jednego lub obojga współmałżonków. Z nimi wiążą się wszelkie regulacje i kwestie opieki nad dziećmi. Chodzi między innymi o zakres władzy rodzicielskiej, jej ograniczenie lub pozbawienie, a niekiedy ustalenie planu wychowawczego. Jako specjaliści od prawa rodzinnego, adwokaci w Szczecinie zajmują się również postępowaniami alimentacyjnymi, dotyczącymi wnioskowania o alimenty, ich zniesienia, podwyższenia lub obniżenia.

Duża część działalności kancelarii to sprawy związane z ustalaniem ojcostwa lub z ustaleniem zakresu kontaktu z dzieckiem, przysposobieniem lub kuratelą. Najczęściej nawet przy częściowym ograniczeniu władzy rodzicielskiej, drugi rodzic może zakazać dziecku wyjazdu za granicę, podjęcia się dodatkowych zajęć czy edukacji w innym mieście. To znaczne utrudnienie dla małoletniego i dla matki lub ojca, dlatego pomagamy w takich sprawach. Dobrze znamy prawo rodzinne – bycie adwokatem to misja oraz chęć wspierania ludzi, dlatego świadczymy również usługi związane z podziałem majątku oraz ze zniesieniem wspólności ustawowej, ustaleniem nierównych dorobków w majątku i ze zmianą nazwiska czy uznaniem dziecka.

Jeśli mają Państwo pytania, zapraszamy do kontaktu!