Zniesienie współwłasności – Adwokat Szczecin

Współwłasnością jest najczęściej wspólnie posiadana nieruchomość, która należy do dwóch lub większej ilości właścicieli. Każdy z nich może ubiegać się o zniesienie współwłasności. Adwokat w mieście Szczecin zajmuje się między innymi takimi sprawami. Pomagamy zarówno w podpisaniu ugody co do podziału nieruchomości czy środków finansowych, jak i reprezentujemy Klientów na drodze administracyjnej oraz sądowej, w sytuacjach, gdy pojawia się konflikt między współwłaścicielami.Współwłasność jest wynikiem wspólnego nabycia nieruchomości, jednak pojawia się również na skutek dziedziczenia czy rozwodu – a tym samym rozdzielności majątkowej. Ten stan posiadania może być podważony przez współwłaściciela w dowolnym momencie. Sprawy o zniesienie współwłasności rozwiązuje się polubownie, poprzez ugodę poświadczaną przez notariusza lub na drodze sądowej – z pomocą adwokata. Drugi przypadek dotyczy sytuacji, w których pojawia się konflikt co do podziału majątku lub nieruchomości. Po sfinalizowaniu postępowania, współwłaściciele zobowiązani są do poszanowania postanowień sądu.

zniesienie współwłasności Szczecin

Zniesienie współwłasności – adwokat w Szczecinie

Wyróżnia się trzy główne typy podziału nieruchomości. Są to:

1. Podział fizyczny, czyli podzielenie nieruchomości, tak, by każdy ze współwłaścicieli uzyskał dostęp do swojej części. W przypadku domu będzie to podział na pojedyncze mieszkania do użytku przez lokatorów, a w przypadku działki – wydzielenie mniejszych działek mieszkalnych lub ogrodowych.

2. Przyznanie nieruchomości na własność to jeden z typów zniesienia współwłasności, w którym pomaga adwokat w Szczecinie. W tym przypadku dom lub działka przepisywane są na jednego właściciela, który uzyskuje w ten sposób pełnię praw do użytkowania nieruchomości. W zamian zobowiązany jest spłacać drugiego współwłaściciela. Kwota ustalana jest na podstawie wartości budynku lub działki oraz inwestycji i kosztów poniesionych przez współwłaścicieli.

3. Zarządzenie egzekucji. To najmniej opłacalny rodzaj podziału, który wiąże się z postępowaniem sądowym, sprzedażą nieruchomości po cenie ustalonej przez biegłego sądowego oraz z rozdzieleniem uzyskanych środków pomiędzy współwłaścicieli. Do sumarycznych kosztów takiego postępowania należy także dodać wynagrodzenie komornicze oraz ceny postępowania sądowego.

W zależności od woli współwłaścicieli, zniesienie współwłasności może przebiec szybko i sprawnie lub ciągnąć się przez miesiące, a nawet lata.