Zadośćuczynienie – Adwokat Szczecin

Zadośćuczynienie i odszkodowanie.

Zadośćuczynienie i odszkodowanie to pojęcia stosowane zamiennie w mowie potocznej. Na stopie prawnej rządzą się innymi prawami. Odszkodowanie odnosi się do poniesionych strat natury finansowej i najczęściej wypłacane jest przez ubezpieczyciela. Dotyczy zarówno wypadków komunikacyjnych, jak i błędów lekarskich. Delikatniejszą i trudniejszą sprawą jest zadośćuczynienie. Adwokat w Szczecinie pośredniczy w postępowaniu, bo jest to rekompensata za poniesione straty fizyczne oraz psychiczne, jak również za utratę radości życia. Z racji na swoją złożoność oraz kłopotliwość wycenienia ludzkiego zdrowia, sprawy o zadośćuczynienie rozwiązywane są sądownie i często trwają latami.Ogólne regulacje dotyczące zadośćuczynienia uregulowane są w Kodeksie Cywilnym. Jest to jednak rama i punkt odniesienia, bo postępowanie o wypłatę zadośćuczynienia wymaga powoływania wielu biegłych, w tym psychologów oraz psychiatrów, którzy wydają opinie na temat poniesionych szkód. Na wysokość finalnej kwoty wpływa więc zakres obrażeń ciała czy nabytego kalectwa, odczuwany ból, trauma, zmiany psychiczne, obecny stan majątkowy i sytuacja rodzinna poszkodowanego, a także zmienność nastrojów, utrata chęci do życia i wiele innych, bardziej indywidualnych kwestii. Wyrok sądu może opiewać na niewielkie sumy lub milionowe kwoty.

Zadośćuczynienie – adwokat w Szczecinie

Sądownie ustalona kwota zadośćuczynienia powinna być wypłacona przez sprawcę. W zależności od sytuacji, będzie to kierowca samochodu, lekarz, który popełnił błąd medyczny, czy bliska osoba, która dopuściła się przemocy domowej. Pieniądze są wypłacane z własnej kieszeni lub z tytułu ubezpieczenia za zawodową lub prywatną odpowiedzialność cywilną. W praktyce często egzekwowanie wypłaty stwarza kolejne problemy. Właśnie dlatego potrzebują Państwo zajmującego się zadośćuczynieniem adwokata w Szczecinie, który zadba o cały proces od początku do końca.

Zadośćuczynienie – przedawnienie spraw

Niezależnie czy zdecydują się Państwo ubiegać o rekompensatę tuż po zdarzeniu, czy jakiś czas później – nadal przysługują Państwu do tego prawa. Sprawy o zadośćuczynienie nie przedawniają się przez 3 lata, dlatego mają Państwo czas na przemyślenie wszystkiego oraz na wszczęcie postępowania sądowego. Gdy już podejmą Państwo decyzję, zachęcamy do kontaktu oraz rozmowy. Już na pierwszym spotkaniu ustalimy działania, które podejmiemy oraz przygotujemy grunt pod rozprawę, szykując się na różne ewentualności. Zajmiemy się pozyskaniem zadośćuczynienia i zadbamy o profesjonalny przebieg sprawy.