Prawo cywilne

Prawo cywilne:

  • sprawy o zapłatę z zakresu umów, faktur, i innych,
  • ochrona dóbr osobistych,
  • zniesienie współwłasności, zasiedzenie nieruchomości,
  • sprawy spadkowe,
  • odwołanie darowizny, błędy oświadczeń woli,
  • ubezwłasnowolnienie,
  • odszkodowania: z tytułu wypadków komunikacyjnych, umów OC i AC,
  • odszkodowania z tytułu błędów medycznych,
  • odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu śmierci osoby bliskiej.